Иудаизм онлайн - Еврейские книги * Еврейские праздники * Еврейская история

Глава седьмая

МИШНА ПЕРВАЯ

(א) כָּל זַיִת שֶׁיֶּשׁ לוֹ שֵׁם בַּשָּׂדֶה אֲפִלּוּ כְּזַיִת הַנְּטוֹפָה בִּשְׁעָתוֹ, וּשְׁכָחוֹ, אֵינוֹ שִׁכְחָה. בַּמֶּה דְבָרִים אֲמוּרִים. בִּשְׁמוֹ וּבְמַעֲשָׂיו וּבִמְקוֹמוֹ. בִּשְׁמוֹ, שֶׁהָיָה שִׁפְכוֹנִי אוֹ בֵישָׁנִי. בְּמַעֲשָׂיו, שֶׁהוּא עוֹשֶׂה הַרְבֵּה. בִּמְקוֹמוֹ, שֶׁהוּא עוֹמֵד בְּצַד הַגַּת אוֹ בְצַד הַפִּרְצָה. וּשְׁאָר כָּל הַזֵּיתִים, שְׁנַיִם שִׁכְחָה, וּשְׁלשָׁה אֵינָן שִׁכְחָה. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר, אֵין שִׁכְחָה לְזֵיתִים:

КАЖДАЯ ОЛИВА, ИМЕЮЩАЯ В ПОЛЕ ИМЯ ДАЖЕ КАК ОЛИВЫ НЕТОФЫ В СВОЕ ВРЕМЯ, — если ЗАБЫЛИ О НЕЙ, ОНА НЕ ШИХХА. О ЧЕМ СКАЗАНО ЭТО? ОБ ИМЕНИ, О ПЛОДАХ И О МЕСТЕ: ОБ ИМЕНИ — ЧТО зовется «ШИФХОНИ» ИЛИ «БЕЙШАНИ», О ПЛОДАХ — ЧТО ДАЕТ ИХ МНОГО, О МЕСТЕ — ЧТО ОНА СТОИТ ОКОЛО ГАТА ИЛИ ОКОЛО ПРОЛОМА в ограде. А ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ОЛИВЫ — ДВЕ ШИХХА, ТРИ НЕ ШИХХА. РАБИ ЙОСЕ ГОВОРИТ: НЕТ ШИХХА У ОЛИВ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ПЕРВОЙ

Эта мишна посвящена законам об исполнении заповеди шихха в отношении плодовых деревьев, в качестве образца которых берется олива. Это объясняется тем, что именно по поводу оливкового дерева мнения танаев разделились, или — как пишет Рамбам — потому, что во времена Мишны олива играла важнейшую роль в хозяйстве Страны Израиля. Впрочем, как уже было сказано, законы об исполнении заповеди шихха относятся также ко всем плодовым деревьям, и говорит Рамбам. «ПЛОДЫ, ЗАБЫТЫЕ НА ОДНОМ ИЗ ДЕРЕВЬЕВ САДА… или на двух деревьях, — ЭТО ШИХХА. О чем идет речь? О деревьях, которые не знамениты своим местом, или плодами, или своим именем… Однако в случае, если у дерева есть одно из этих качеств — его плоды не шихха. Потому что сказано в Торе: «…И забудешь на поле сноп» — значит, тот сноп, который ты можешь забыть навсегда, который ты признаешь только тогда, когда вернешься и увидишь его, — шихха; исключается сноп, о котором ты помнишь и некоторое время спустя — несмотря на то, что не натолкнулся на него, потому что он известен всем» (Законы о дарах беднякам 5.23-24)

КАЖДАЯ ОЛИВА, ИМЕЮЩАЯ В ПОЛЕ ИМЯ каждое оливковое дерево, имеюшее прозвище, выделяющее его среди остальных оливковых деревьев на поле, или же обозначающее какие-то особые качества его (как будет объясняться ниже), ДАЖЕ — это слово на самом деле лишнее, и возможно, что здесь в текст Мишны закралась ошибка — КАК ОЛИВЫ НЕТОФЫ В СВОЕ ВРЕМЯ. НЕТОФА — название города в окрестностях Бейт-Лехема, упоминаемого в Писании (Эзра 2:22; Нехемия 7:26); кроме того, в мишне отмечается «долина Бейт-Нетофы» — место в Нижней Галилее. Так или иначе, мишна приводит здесь как образец олив из г. Нетофы или из Бейт-Нетофы, которые в свое время славились своим качеством.

Согласно трактовке Талмуда Йерушалми эта фраза выглядит иначе: КАК ОЛИВЫ, СОЧАЩИЕСЯ В СВОЕ ВРЕМЯ. То есгь имеются в виду оливы, плоды которых настолько насыщены маслом, что оно капает (ивр. — «нотеф») из них. Несмотря на то, что это происходит не круглый год, а лишь «в свое время», дерево с такими плодами хорошо известно.

Итак, если во время сбора урожая маслин прошли мимо такой оливы И ЗАБЫЛИ О НЕЙ — то есть забыли снять с нее плоды — ОНА НЕ ШИХХА. Поскольку это дерево широко известно, то хозяин вспомнит о нем в конце концов (как говорилось в введении к комментарию этой мишны).

О ЧЕМ СКАЗАНО ЭТО — что известность дерева лишает его статуса шихха! ОБ ИМЕНИ — о том случае, когда у дерева есть особое прозвище, О ПЛОДАХ — или случае, когда дерево известно благодаря плодам, которое оно производит, И О МЕСТЕ — или же что данное дерево знаменито местом, на котором оно стоит.

Например: ОБ ИМЕНИ — ЧТО зовется «ШИФХОНИ» потому что его плоды дают много масла (от ивр. «шафах», — «лить») — ИЛИ «БЕЙШАНИ» — потому что этот сорт происходит из города Бейшан (Бейт-Шеан), согласно одной точке зрения. По другому мнению, дерево может называться так потому, что оно «присты-живает» (от ивр. «биеш», — «стыдить») другие деревья, не производящие подобные плоды (Йерушалми). О ПЛОДАХ — ЧТО ДАЕТ ИХ МНОГО — что это дерево знаменито количеством плодов, которые оно производит; или же речь идет О МЕСТЕ, где находится эта олива, — ЧТО ОНА СТОИТ ОКОЛО ГАТА — вырубленной в скале ямы, в которой давят виноград — ИЛИ ОКОЛО ПРОЛОМА в ограде.

Хотя выше (6:2) в мишне было сказано: «Сноп около ограды, или скирды… — школа Шамая говорит: это не шихха, а школа Гилеля говорит: шихха», в нашем случае школа Гилеля тоже считает, что олива, стоящая около гата или около пролома в ограде, не шихха — потому что между снопом и деревом слишком большое различие. Сноп не связан с землей и может быть легко перенесен в другое место — поэтому хотя он забыт около чего-то, бросающегося в глаза, у него есть статус шихха, однако олива прикреплена к земле и поэтому если она стоит около гата или около пролома в ограде — то, что находится рядом с ней наверняка напомнит хозяину о ней, и потому у ней нет статуса шихха.

А ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ОЛИВЫ — с ними дело обстоит так же, как со снопами: ДВЕ ШИХХА, и если забыл снять плоды с двух деревьев, они принадлежат бедным, ТРИ НЕ ШИХХА — если забыл снять плоды сразу с трех деревьев, нет у них статуса шихха.

РАБИ ЙОСЕ ГОВОРИТ: НЕТ ШИХХА У ОЛИВ вообще, потому что эти деревья имеют слишком большое значение. Талмуд Йерушалми замечает, что раби Йосе сказал это лишь о времени, когда римский император Адриан опустошил всю Страну Израиля, и оливковые деревья стали редкостью. Однако в то время, когда оливковые деревья растут повсюду, у них возможен статус шихха и с точки зрения раби Йосе тоже.

МИШНА ВТОРАЯ

(ב) זַיִת שֶׁנִּמְצָא עוֹמֵד בֵּין שָׁלשׁ שׁוּרוֹת שֶׁל שְׁנֵי מַלְבְּנִים וּשְׁכָחוֹ, אֵינוֹ שִׁכְחָה. זַיִת שֶׁיֶּשׁ בּוֹ סָאתַיִם, וּשְׁכָחוֹ, אֵינוֹ שִׁכְחָה. בַּמֶּה דְבָרִים אֲמוּרִים. בִּזְמַן שֶׁלֹּא הִתְחִיל בּוֹ. אֲבָל אִם הִתְחִיל בּוֹ, אֲפִלּוּ כְּזֵית הַנְּטוֹפָה בִּשְׁעָתוֹ, וּשְׁכָחוֹ, יֶשׁ לוֹ שִׁכְחָה. כָּל זְמַן שֶׁיֶּשׁ לוֹ תַחְתָּיו, יֶשׁ לוֹ בְרֹאשׁוֹ. רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר, מִשֶּׁתֵּלֵךְ הַמַּחֲבֵא:

ОЛИВА СТОИТ ПОСРЕДИ ТРЕХ РЯДОВ ДВУХ УЧАСТКОВ, И если ЗАБЫЛИ О НЕЙ — ОНА НЕ ШИХХА. ЕСТЬ НА ОЛИВЕ ДВЕ СЕА, И если ЗАБЫЛИ О НЕЙ — ОНА НЕ ШИХХА. О ЧЕМ СКАЗАНО ЭТО? О случае, КОГДА НЕ ПРИНЯЛИСЬ ЗА НЕЕ, НО ЕСЛИ ПРИНЯЛИСЬ ЗА НЕЕ, ТО — будь она ДАЖЕ КАК ОЛИВЫ НЕТОФЫ В СВОЕ ВРЕМЯ — если ЗАБЫЛИ О НЕЙ, ОНА ШИХХА. ВСЕ ВРЕМЯ, ПОКА ЕСТЬ НА ЗЕМЛЕ ДЛЯ НЕГО — ЕСТЬ ДЛЯ НЕГО НА ЕЕ ВЕРШИНЕ. РАБИ МЕИР ГОВОРИТ: ПОСЛЕ ТОГО, КАК СЫЩИК УЙДЕТ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ВТОРОЙ

Эта мишна продолжает изложение законов о шихха применительно к оливковому дереву.

ОЛИВА оливковое дерево — СТОИТ ПОСРЕДИ ТРЕХ РЯДОВ олив, служащих границами для ДВУХ УЧАСТКОВ, засаженных другой сельскохозяйственной культурой.

Такие участки в Мишне называются «малбеним» (или «малбенот — см. выше 3:1), «кирпичи» — из-за своей прямоугольной формы. Итак, речь идет о средней оливе в среднем ряду между двумя участками, И если ЗАБЫЛИ О НЕЙ — если забыли снять с нее урожай маслин, ОНА НЕ ШИХХА. Поскольку эта олива стоит на таком месте, которое выделяет ее среди других олив, у нее не может быть статуса шихха, согласно сказанному в предыдущей мишне, что олива, известная благодаря месту, на котором она растет, не становится шихха (Раш; Виленский гаон; «Тифэрет Исраэль»). Согласно Рамбаму, причина заключается в том, что средняя олива в среднем ряду скрыта от взгляда, и потому ее статус подобен статусу снопа, который прикрыли соломой (см. выше 5:7): поскольку о нем забыли из-за посторонних обстоятельств, он не шихха. И так же наша олива: поскольку о ней забыли под влиянием посторонних обстоятельств, она не шихха.

Есть иная точка зрения на смысл этой мишны, согласно которой она истолковывается так: ОЛИВА СТОИТ ПОСРЕДИ ТРЕХ РЯДОВ олив размера ДВУХ УЧАСТКОВ. То есть: олива окружена с трех сторон рядами других олив, причем длина каждого ряда — два участка земли, предназначенного для посева какой-либо сельскохозяйственной культуры (этот размер в те времена был всем известен — Раш):

ЕСТЬ НА ОЛИВЕ ДВЕ СЕА плодов, И если ЗАБЫЛИ О НЕЙ во время сбора урожая маслин — ОНА НЕ ШИХХА по аналогии с колосьями, общий объем которых составляет две сеа, с забытыми на корню (см. выше 6:7).

О ЧЕМ СКАЗАНО ЭТО? О случае, КОГДА НЕ ПРИНЯЛИСЬ ЗА НЕЕ — то есть забыли об этой оливе еще до начала сбора урожая с нее, НО ЕСЛИ ПРИНЯЛИСЬ ЗА НЕЕ — если сняли с нее хотя бы небольшое количество маслин и перешли к другим деревьям, ТО — будь она известна ДАЖЕ КАК ОЛИВЫ НЕТОФЫ В СВОЕ ВРЕМЯ (см. объяснение предыдущей мишны) — если ЗАБЫЛИ О НЕЙ — забыли, что надо закончить сбор урожая маслин с нее, ОНА ШИХХА.

Итак, с точки зрения ПРОСТОГО СМЫСЛА СЛОВ Мишны очевидно, что у оливы, на которой есть две сеа плодов, нет статуса шихха, если о ней забыли прежде, чем начали сбор маслин с нее — несмотря на то, что у нее нет особого названия. Однако если об оливе забыли уже после того, как начали сбор маслин с нее, у нее есть статус шихха — даже в том случае, если на ней есть две сеа плодов и она известна по имени. Как же согласовать с этим сказанное в предыдущей мишне: «Каждая олива, имеющая в поле имя… не шихха»! Не иначе, как это сказано об оливе, на которой нет двух сеа и которую еще не начали обирать. Из этого следует, что статусы оливы, на которой есть две сеа плодов, и оливы, знаменитой своим именем, равны: если их не начали обирать — они не шихха, а если начали — они шихха.

Однако из слов ТОСЕФТЫ вытекает иное. Она говорит: «КАЖДАЯ ОЛИВА, ИМЕЮЩАЯ В ПОЛЕ ИМЯ КАК ОЛИВЫ НЕТОФЫ В СВОЕ ВРЕМЯ, — если ЗАБЫЛИ О НЕЙ, ОНА НЕ ШИХХА. О ЧЕМ СКАЗАНО ЭТО? О случае, КОГДА НЕ ПРИНЯЛИСЬ ЗА НЕЕ, НО ЕСЛИ ПРИНЯЛИСЬ ЗА НЕЕ И ЗАБЫЛИ О НЕЙ, ОНА ШИХХА ПОКА НА НЕЙ НЕТ ДВУХ СЕА». Значит, олива, известная своим именем, не шихха если на ней есть две сеа плодов — даже в том случае, если уже начали обирать маслины с нее. Некоторые комментаторы делают из этого вывод, что Тосефта спорит с Мишной. Однако большинство комментаторов Мишны не согласны с этим и дают такое объяснение Мишны, которое согласуется с Тосефтой: О ЧЕМ ЭТО СКАЗАНО? То есть: как согласовать это с предыдущей Мишной, которая говорит, что олива, знаменитая своим именем, не шихха! О случае, КОГДА НЕ ПРИНЯЛИСЬ ЗА НЕЕ, НО ЕСЛИ ПРИНЯЛИСЬ ЗА НЕЕ, ТО — будь она ДАЖЕ КАК ОЛИВЫ НЕТОФЫ В СВОЕ ВРЕМЯ — если ЗАБЫЛИ О НЕЙ, ОНА ШИХХА — разве что на ней есть две сеа плодов.

Отсюда следует, что у оливы, известной по имени, есть два преимущества: 1) если не начали снимать с нее плоды, она не шихха даже в случае, если нет на ней двух сеа, 2) если на ней есть две сеа, она не шихха даже в случае, если с нее уже начали сбор маслин. Значит, предыдущая галаха «есть на оливе две сеа, и [если] забыли о ней — она не шихха» имеет в виду также оливу, у которой нет определенного имени и с которой еще не начали сбор урожая.

Есть комментаторы, выводящие из слов Тосефты «пока на ней нет двух сеа», что имеется в виду олива, на которой не осталось двух сеа маслин после того, как часть их сняли с нее. Тогда наша мишна, действительно, легко объясняется в рамках простого смысла слов ее текста: вопрос «о чем сказано это?» относится к тому, что сказано перед ним: «ЕСТЬ НА ОЛИВЕ ДВЕ СЕА, И если ЗАБЫЛИ О НЕЙ — ОНА НЕ ШИХХА», только что цель мишны — сообщить нам, что если начали сбор маслин с этой оливы и не оставили на ней двух сеа, то — несмотря на то, что она знаменита как оливы Нетофы в свое время — есть у нее статус шихха. Получается, что Тосефта отнюдь не спорит с Мишной, потому что она говорит: «ПОКА НА НЕЙ НЕТ ДВУХ СЕА» — то есть в том случае, если об этой маслине забыли уже после того, как начали сбор урожая с нее и на ней еще осталось две сеа плодов, они считаются шихха (см. «Тосфот аншей шем»).

Но как бы там ни было, все эти комментаторы согласны с тем, что если забыли об оливе раньше, чем начали сбор урожая с нее, она не шихха — как колосья, забытые на корню.

Однако РАМБАМ придерживается иного мнения. Вот что он пишет (Законы о дарах беднякам 5:23): «Дерево, забытое среди других деревьев — даже если на нем есть несколько сеа плодов — это шихха». Впрочем, об «оливе, имеющей имя», он пишет (там же 5:24): «О чем сказано это? О случае, если с этого знаменитого дерева не начали сбор плодов. Однако если начали сбор плодов и забыли часть их — это шихха несмотря на известность дерева; но только тогда, если плодов осталось меньше двух сеа — однако две сеа уже не являются шихха…

Из слов Рамбама ясно, что он объясняет нашу мишну с точки зрения Тосефты, однако считает, что весь отрывок говорит об оливе, известной по имени. И так объясняет он нашу мишну в своем комментарии: «ЕСТЬ НА ОЛИВЕ ДВЕ СЕА, И если ЗАБЫЛИ О НЕЙ — если на оливе, известной по имени, есть две сеа плодов, и о ней забыли после того, как начали сбор урожая с нее — ОНА НЕ ШИХХА, потому что в предыдущей мишне было сказано, что каждая олива, знаменитая своим именем, не шихха — несмотря на то, что на ней нет двух сеа плодов. О ЧЕМ СКАЗАНО ЭТО? О случае, КОГДА НЕ ПРИНЯЛИСЬ ЗА сбор урожая с НЕЕ, НО ЕСЛИ ПРИНЯЛИСЬ ЗА сбор урожая с НЕЕ, ТО… ОНА ШИХХА. Однако же если на ней есть две сеа плодов, она не шихха даже тогда, когда начали сбор урожая с нее — как учит нас предыдущая мишна. Обычные же, безымянные оливы — и также другие плодовые деревья — шихха независимо от того, начали ли сбор урожая с нее или нет, и даже если на дереве есть две сеа плодов». Отсюда следует, что по мнению Рамбама статус деревьев отличается от статуса колосьев в отношении критерия «две сеа» (но Раавад возражает ему). Однако что касается плодов, уже снятых с дерева и забытых зо время сбора урожая, то по-видимому, Рамбам тоже считает, что если в них есть две сеа, их статус равен статусу снопа, в котором есть две сеа, — что это не шихха (см. выше 6:9 «И то же самое [относительно] фруктов…» (Законы о дарах беднякам 5:20).

ВСЕ ВРЕМЯ, ПОКА ЕСТЬ плоды НА ЗЕМЛЕ ДЛЯ НЕГО — то есть все время, пока хозяин не забыл плоды, находящиеся под деревом, — ЕСТЬ ДЛЯ НЕГО плоды НА ВЕРШИНЕ дерева (Раш и др.). То есть: если в это время хозяин забыл о плодах, все еще остающихся на дереве, это не шихха, и он имеет право вернуться, чтобы забрать их. Это объясняется тем, что сборщики маслин обычно, собирая плоды под деревом, посматривают вверх, на дерево, проверяя, не осталось ли на нем еще плодов: таким образом, они не упускают из памяти несорванные маслины, и потому те — не шихха (Рош). Но если под деревом уже нет маслин, предназначенных для хозяина, то те, что еще не сорваны с дерева, — шихха.

РАБИ МЕИР ГОВОРИТ: ПОСЛЕ ТОГО, КАК СЫЩИК УЙДЕТ. «Сыщик» — это палка, которой ударяют по веткам оливы, РАЗЫСКИВАЯ созревшие маслины, скрывающиеся среди листвы. От сотрясения они срываются и падают на землю (Рамбам). Другие комментаторы говорят, что СЫЩИК — это работник, который проверяет после окончания сбора маслин, не остались ли еще где-нибудь плоды, скрывшиеся от глаз сборщиков урожая (Раш). Как бы то ни было, раби Меир хочет сказать, что лишь те плоды — шихха, которые остались на деревьях после окончательной проверки, все ли маслины собраны. Однако до этого — они не шихха несмотря на то, что под деревьями уже нет маслин, дело в том, что хозяин не перестает думать о несорванных плодах до тех пор, пока деревья не осмотрит бригада «сыщиков». Но ГАЛАХА НЕ СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ РАБИ МЕИРА. (РАМБАМ объясняет эту мишну иначе — см его комментарий к мишне, Законы о дарах беднякам 1:12 и возражение Раавада там же.)

МИШНА ТРЕТЬЯ

(ג) אֵיזֶהוּ פֶרֶט. הַנּוֹשֵׁר בִּשְׁעַת הַבְּצִירָה. הָיָה בוֹצֵר, עָקַץ אֶת הָאֶשְׁכּוֹל, הֻסְבַּךְ בֶּעָלִים, נָפַל (מִיָּדוֹ) לָאָרֶץ וְנִפְרַט, הֲרֵי הוּא שֶׁל בַּעַל הַבָּיִת. הַמַּנִּיחַ אֶת הַכַּלְכָּלָה תַּחַת הַגֶּפֶן בְּשָׁעָה שֶׁהוּא בוֹצֵר, הֲרֵי זֶה גּוֹזֵל אֶת הָעֲנִיִּים, עַל זֶה נֶאֱמַר (משלי כב) אַל תַּסֵּג גְּבוּל עוֹלִים:

ЧТО ТАКОЕ ПЕРЕТ? ТО, ЧТО ПАДАЕТ ВО ВРЕМЯ СБОРА ВИНОГРАДА. СНИМАЛ ВИНОГРАД, СОРВАЛ ГРОЗДЬ, ЛИСТЬЯ ЗАЦЕПИЛИ, она ВЫПАЛА ИЗ РУКИ И РАСПАЛАСЬ — ЭТО ПРИНАДЛЕЖИТ ХОЗЯИНУ. ТОТ, КТО СТАВИТ КОРЗИНУ ПОД ВИНОГРАДНЫМ КУСТОМ ПОКА СОБИРАЕТ ВИНОГРАД, ГРАБИТ БЕДНЫХ; ОБ ЭТОМ СКАЗАНО (Мишлей 22:28): «НЕ СДВИГАЙ ГРАНИЦ МИРА».

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ТРЕТЬЕЙ

Эта мишна занимается законами о перете

ЧТО ТАКОЕ ПЕРЕТ — о котором говорит Тора (Ваикра 19:10): «И отдельных виноградин, [упавших при сборе урожая] виноградника твоего, не подбирай бедняку и пришельцу оставляй их»? ТО, ЧТО ПАДАЕТ ВО ВРЕМЯ СБОРА ВИНОГРАДА — одна или две виноградины, которые отрываются от грозди во время сбора винограда и падают на землю.

В случае, если хозяин или работник СНИМАЛ ВИНОГРАД, и когда СОРВАЛ ГРОЗДЬ, ЛИСТЬЯ ЗАЦЕПИЛИ руку его или сорванную гроздь, она ВЫПАЛА ИЗ РУКИ сборщика винограда И РАСПАЛАСЬ — то есть от нее отделились некоторые ягоды (В Талмуде Йерушалми в тексте этой мишны отсутствуют слова «из руки» — то есть речь идет о том, что гроздь УПАЛА И РАСПАЛАСЬ) — ЭТО ПРИНАДЛЕЖИТ ХОЗЯИНУ. То есть ягоды, отделившиеся от грозди, не перет — потому что они оторвались не естественным образом, а в результате вмешательства посторонней причины. Дело обстоит точно так же, если это произошло по вине других обстоятельств — например, из-за шипа, уколовшего сборщика винограда, и т.п. — как выше говорилось относительно лекета (4:10); только что наша мишна взяла в качестве примера то, что случается при сборе винограда чаще всего.

ТОТ, КТО СТАВИТ КОРЗИНУ ПОД ВИНОГРАДНЫМ КУСТОМ ПОКА СОБИРАЕТ ВИНОГРАД, чтобы в нее падали ягоды, отрывающиеся от гроздьев, — как уловку, чтобы забрать перет себе, утверждая, что бедняки не имеют на него прав, раз эти ягоды не упали на землю. Такой хозяин ГРАБИТ БЕДНЫХ, потому что Тора дает им права на перет с того момента, когда он падает, — ^ще раньше, чем он достигает земли. ОБ ЭТОМ СКАЗАНО — какой образ действий имеется в виду в словах Писания (Мишлей 22:28): «НЕ СДВИГАЙ ГРАНИЦ МИРА». Как указывалось выше (см. 5:6), этот стих трактуется на основании изменения прочтения слова олам («мир») на слово олим («поднимающиеся») и приобретает смысл предостережения: не изменяй границ, установленных Всевышним для выходцев (олим) из Египта. Или же: не умаляй прав бедных (олим — как иносказательно-эвфемистическое обозначение тех, кто разорился, ВПАЛ в нищету).

Некоторые комментаторы полагают, что речь здесь не идет о том, кто подставил корзину под виноградную лозу специально: ведь это означало бы злонамеренное нарушение заповеди Торы «отдельных виноградин [упавших при сборе урожая] виноградника твоего, не подбирай», и не было бы никаких сомнений в том, что виноград, падающий в корзину, перет и принадлежит бедным. Мишна говорит здесь о человеке, поставившем корзину под лозой для того, чтобы класть в нее снимаемые грозди, и открывает, что если корзина стоит так, что и перет может упасть в нее, или если она сплетена из тонких тростинок и такая мягкая, что гроздь, упав в нее, не распадется — ЭТО ГРАБЕЖ БЕДНЯКОВ, потому что уменьшает долю, причитающуюся бедным («Тосфот аншей шем», «Шнот Элиягу»).

МИШНА ЧЕТВЕРТАЯ

(ד) אֵיזוֹהִי עוֹלֶלֶת. כָּל שֶׁאֵין לָהּ לֹא כָתֵף וְלֹא נָטֵף. אִם יֶשׁ לָהּ כָּתֵף אוֹ נָטֵף, שֶׁל בַּעַל הַבַּיִת, אִם סָפֵק, לָעֲנִיִּים. עוֹלֶלֶת שֶׁבְּאַרְכֻּבָּה, אִם נִקְרֶצֶת עִם הָאֶשְׁכּוֹל, הֲרֵי הִיא שֶׁל בַּעַל הַבַּיִת, וְאִם לָאו, הֲרֵי הִיא שֶׁל עֲנִיִּים. גַּרְגֵּר יְחִידִי, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, אֶשְׁכּוֹל. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים, עוֹלָלֶת:

ЧТО ТАКОЕ ОЛЕЛОТ? КАЖДАЯ гроздь, У КОТОРОЙ НЕТ НИ ПЛЕЧ, НИ КАПЕЛИ. ЕСЛИ ЕСТЬ У НЕЕ ПЛЕЧИ ИЛИ КАПЕЛЬ — она принадлежит ХОЗЯИНУ. ЕСЛИ есть СОМНЕНИЕ — это ДЛЯ БЕДНЫХ. ОЛЕЛОТ НА ЧЕРЕНКЕ

— ЕСЛИ СРЫВАЮТСЯ ВМЕСТЕ С ГРОЗДЬЮ, ОНИ принадлежат ХОЗЯИНУ, ЕСЛИ ЖЕ НЕТ, ОНИ принадлежат БЕДНЯКАМ. ЕДИНИЧНЫЕ ЯГОДЫ — РАБИ ЙЕГУДА ГОВОРИТ: ГРОЗДЬ, А МУДРЕЦЫ ГОВОРЯТ: ОЛЕЛОТ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ЧЕТВЕРТОЙ

Начиная с этой мишны излагаются законы об олелот.

ЧТО ТАКОЕ ОЛЕЛОТ — о которых сказано в Торе (Ваикра 19:10): «И виноградника своего НЕ ОБИРАЙ ДОЧИСТА… — бедняку и пришельцу оставляй их»? КАЖДАЯ гроздь, У КОТОРОЙ НЕТ НИ ПЛЕЧ, НИ КАПЕЛИ. Виноградная гроздь состоит из следующих частей: срединная ветка, являющаяся основой грозди, называется «хребет»; от нее отходят перпендикулярные отростки, каждый из которых является миниатюрной виноградной гроздью, — если они плотно прилегают друг к другу, их называют «плечами» грозди, однако если же они выходят из «хребта» вразбивку, у грозди «плеч» нет; в нижней части грозди этих отростков нет: здесь виноградины растут из самого «хребта», и когда их много, кажется, что на «хребте» висят крупные капли-виноградины — поэтому такие ягоды называются «капель». Наша мишна учит, что олелот — это такие виноградные грозди, у которых нет ни «плеч», ни «капели», но лишь некоторое количество ягод разбросаны по «хребту». Вот о таких-то гроздьях говорит Тора, что их следует оставлять для бедных. (Рамбам говорит, что олелот называются так потому, что по сравнению с другими гроздями они — все равно как ребенок (ивр. «олел») по сравнению со взрослыми людьми.)

ЕСЛИ ЕСТЬ У НЕЕ ПЛЕЧИ ИЛИ КАПЕЛЬ — гроздь, у которой есть «плечи», но нет «капели», или есть «капель», но нет «плеч»,

— она ПРИНАДЛЕЖИТ ХОЗЯИНУ, такая гроздь — не олелот. ЕСЛИ есть СОМНЕНИЕ — если трудно разобрать, есть ли у этой грозди «плечи» или «капель» или же нет, — это ДЛЯ БЕДНЫХ, потому что сомнительные «дары беднякам» — для бедняков, как о том говорила Мишна в связи с лекетом (см. выше 4:11).

ОЛЕЛОТ НА ЧЕРЕНКЕ, который соединяет гроздь с лозой. В этом случае есть сомнение: растут ли они из грозди — тогда они должны считаться частью грозди и принадлежать хозяину, или же они растут из самой лозы — и поскольку у них нет ни «плеч», ни «капели», они должны принадлежать беднякам. В этом случае проверяют: ЕСЛИ эти олелот СРЫВАЮТСЯ ВМЕСТЕ С ГРОЗДЬЮ когда срывают гроздь, олелот срываются вместе с ней и, следовательно, они — часть грозди. В этом случае ОНИ принадлежат ХОЗЯИНУ; ЕСЛИ ЖЕ НЕТ — если же олелот не срываются вместе с гроздью, ОНИ принадлежат БЕДНЯКАМ.

ЕДИНИЧНЫЕ ЯГОДЫ — например, если из «хребта» вообще не выходят отростки, а ягоды растут на самом «хребте» (Раш)

— РАБИ ЙЕГУДА ГОВОРИТ: это все равно как ГРОЗДЬ, и принадлежит хозяину, А МУДРЕЦЫ ГОВОРЯТ: ОЛЕЛОТ — и должны быть отданы беднякам.

Основание для точки зрения раби Йегуды разъясняется в Талмуде Йерушалми: поскольку написано (Йешая 17:6): «И останутся там отдельные плоды (олелот) как на обитой оливе: две-три ягоды…»

— значит, две-три ягоды называются ОЛЕЛОТ, но большее количество ягод — уже ГРОЗДЬ. Однако мудрецы указывают, что раз у такой грозди нет ни «плеч», ни «капели», — это олелот, и ГАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ МУДРЕЦОВ.

Некоторые комментаторы говорят, что в словах ЕДИНИЧНЫЕ ЯГОДЫ мишна подразумевает такие грозди, на которых есть всего навсего одна ягода («Шнот Элиягу»; Магари бен Малкицедек), и тем самым исправляют то, что сказано в Йерушалми об основании для точки зрения раби Йегуды: из слов пророка Йешаи вытекает, что две-три ягоды — олелот, однако МЕНЬШЕ ЭТОГО (то есть единичная ягода) — это целая гроздь. То есть: поскольку слово «олелот» стоит во множественном числе, их не может быть меньше двух ягод.

МИШНА ПЯТАЯ

(ה) הַמֵּדֵל בַּגְּפָנִים, כְּשֵׁם שֶׁהוּא מֵדֵל בְּתוֹךְ שֶׁלּוֹ, כֵּן הוּא מֵדֵל בְּשֶׁל עֲנִיִּים, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה. רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר, בְּשֶׁלּוֹ הוּא רַשַּׁאי, וְאֵינוֹ רַשַּׁאי בְּשֶׁל עֲנִיִּים:

ПРОРЕЖИВАЮЩИЙ ВИНОГРАДНИК — ТАК ЖЕ, КАК ОН ПРОРЕЖИВАЕТ СВОЕ, ОН ПРОРЕЖИВАЕТ ПРИНАДЛЕЖАЩЕЕ БЕДНЫМ, — это СЛОВА РАБИ ЙЕГУДЫ. РАБИ МЕИР ГОВОРИТ: В СВОЕМ ОН ХОЗЯИН, НО НЕ ХОЗЯИН ОН В ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ БЕДНЫМ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ПЯТОЙ

ПРОРЕЖИВАЮЩИЙ ВИНОГРАДНИК — если виноградные кусты растут слишком густо, то некоторую часть их удаляют для того, чтобы оставшиеся росли лучше — ТАК ЖЕ, КАК ОН ПРОРЕЖИВАЕТ СВОЕ — срезает лозы и грозди, принадлежащие ему, ОН ПРОРЕЖИВАЕТ ПРИНАДЛЕЖАЩЕЕ БЕДНЫМ — то есть имеет право удалять лозы, на которых есть олелот и пеа, — это СЛОВА РАБИ ЙЕГУДЫ. Точку зрения раби Йегуды разъясняет Йерушалми: статус бедняка приравнивается к статусу компаньона, человек имеет право прореживать посадки, принадлежащие компаньону, точно так же, как он прореживает свои собственные посадки — значит, и принадлежащее беднякам можно прореживать. Впрочем, в дальнейшем этот довод отвергается Талмудом и взамен его выдвигается новый: благодаря прореживанию вырастает лучший виноград — значит, и бедняки от этого получают пользу.

РАБИ МЕИР ГОВОРИТ: В СВОЕМ ОН ХОЗЯИН — со своими собственными посадками он может делать все, что захочет, НО НЕ ХОЗЯИН ОН В ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ БЕДНЫМ. Раби Меир считает, что статус бедняка равен статусу покупателя, и потому точно так же, как продавец не имеет права трогать уже проданный виноград, хозяин не имеет права трогать то, что предназначается для бедных, — то есть олелот и пеа. Или, согласно другому объяснению раби Меир полагает, что бедняки предпочитают получить немедленно то, что полагается им, нежели потерять это сейчас в надежде на большую выгоду в будущем. ГАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ РАБИ ЙЕГУДЫ.

МИШНА ШЕСТАЯ

(ו) כֶּרֶם רְבָעִי, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים, אֵין לוֹ חֹמֶשׁ, וְאֵין לוֹ בִעוּר. וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים, יֶשׁ לוֹ. בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים, יֶשׁ לוֹ פֶרֶט וְיֶשׁ לוֹ עוֹלֵלוֹת, וְהָעֲנִיִּים פּוֹדִין לְעַצְמָן. וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים, כֻּלּוֹ לַגַּת:

ВИНОГРАДНИК РЕВАИ — ШКОЛА ШАМАЯ ГОВОРИТ: НЕТ ЕМУ ХОМЕША И НЕТ ЕМУ НИУРА, А ШКОЛА ГИЛЕЛЯ ГОВОРИТ: ЕСТЬ. ШКОЛА ШАМАЯ ГОВОРИТ: ЕСТЬ В НЕМ ПЕРЕТ И ЕСТЬ В НЕМ ОЛЕЛОТ, А БЕДНЯКИ ВЫКУПАЮТ САМИ СЕБЕ, А ШКОЛА ГИЛЕЛЯ ГОВОРИТ: ВСЕ идет В ГАТ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ШЕСТОЙ

В Торе написано (Ваикра 19 23-24) «И когда придете в страну и посадите всякое плодовое дерево, три года [плоды] будут для вас запретными — есть их нельзя А В ГОД ЧЕТВЕРТЫЙ ВСЕ ПЛОДЫ ЕГО БУДУТ СВЯТЫНЕЙ, посвященной Г-СПОДУ ВО СЛАВУ Его» Отсюда следует, что плоды четвертого года после посадки дерева (называемые нашими мудрецами реваи) святы, подобно второму маасеру, и хозяин обязан привезти их в Иерусалим и съесть в состоянии ритуальной чистоты точно так же, как плоды, являющиеся вторым маасером. Если же эти плоды доставить в Иерусалим слишком затруднительно хозяин должен выкупить их В этом случае сами плоды перестают быть святыми и могут быть использованы как самые обычные плоды, но зато деньги, на которые плоды были выкуплены становятся святыми святость переходит с плодов на них Эти деньги хозяин обязан привезти в Иерусалим и потратить их на покупку еды и питья — подобно деньгам, на которые выкупили второй маасер Гемара (Брахот 35а) приводит дискуссию между раби Хией и раби Шимоном, сыном раби Йегуды Ганаси один из них говорит только «виноградник реваи» (потому что, по его мнению, эта заповедь Торы относится лишь к винограднику), а другой — «посадка реваи» (потому что считает, что эта заповедь Торы относится ко всем плодовым деревьям) Согласно Рамбаму (Законы о втором маасере, гл. 9), заповедь реваи относится ко всем деревьям, к которым относится заповедь орла, и он использует термин «посадки реваи» Значит, «виноградник реваи», о котором говорит наша миш-на, взят только в качестве примера «посадок реваи» — потому, что в конце ее говорится о перете и олелот, имеющих место лишь в винограднике. Во всяком случае, статус «виноградника реваи» равен статусу второго маасера в том отношении, что плоды его должны быть доставлены в Иерусалим или выкуплены на деньги, которые должны быть доставлены в Иерусалим вместо них. Школы Шамая и Гилеля спорят о том, равны ли «виноградник реваи и второй маасер также в отношении хомеша и биура. Тора говорит (Ва-икра 27:31) «А если кто-либо выкупит [что-то] из десятины своей — пятую [четверть] его [стоимости] прибавит к нему», и поэтому галаха предписывает, чтобы при выкупе второго маасера к его стоимости прибавлялась четверть ее, «пятая четверть» — хомеш (см. «Маасер шейни» 4:3) Кроме того, к второму маасеру относится заповедь биур («уничтожение», «очищение») — как сказано в Торе (Дварим 14.28): «На исходе трех лет всю десятину твоего урожая, [собранного] в тот год, вынеси и положи в воротах твоих…» То есть. Тора указывает срок, позже которого нельзя оставлять в доме маасер, отделенный от собранного урожая — дом необходимо «очистить» от него. И так говорит Мишна (Маасер шейни 5:6): «Накануне первого дня праздника Песах четвертого года и седьмого года [семилетья] совершали биур. Как совершают биур? Отдают труму и труму маасера их хозяевам (т.е. когенам), первый маасер — его хозяевам (т.е. левитам), а маасер бедняков — его хозяевам (т.е. беднякам), ВТОРОЙ МААСЕР и БИКУРИМ УНИЧТОЖАЮТСЯ ЖЕ ПОВСЕМЕСТНО» (то есть все помещения, где они находятся, должны быть очищены от них, как предписывает Тора)

ВИНОГРАДНИК РЕВАИ — то есть виноградник, принесший плоды в четвертый год от его насаждения (и так же вообще любое плодовое дерево — как говорилось выше) — ШКОЛА ШАМАЯ ГОВОРИТ: НЕТ ЕМУ ХОМЕША — если эти плоды выкупаются, то к их стоимости не следует прибавлять ее четверть как при выкупе второго маасера, И НЕТ ЕМУ БИУРА — нет необходимости очищать дом от присутствия этих плодов накануне праздника Песах четвертого и седьмого годов семилетья. Школа Шамая считает: статус виноградника реваи не во всем равен статусу второго маасера. А ШКОЛА ГИЛЕЛЯ ГОВОРИТ: ЕСТЬ. Заповеди о хомеше и о биуре относятся к винограднику реваи тоже. Школа Гилеля выводит это из аналогии между виноградником реваи и вторым маасером: о первом из них Тора говорит, что плоды его будут «святыней, [посвященной] Г-споду во славу [Его]» (Ваикра 19:24; а о втором — «Всякая же десятина [урожая] этой земли… — святыня [посвященная] Г-споду» (Ваикра 27:30). Раз и реваи, и второй маасер называются «святыней, посвященной Г-споду» — то, значит, они равны во всех отношениях, в том числе и по отношению к хомешу и биуру. Однако школа Шамая отвергает эту аналогию (Кидушин 54б).

ШКОЛА ШАМАЯ ГОВОРИТ: ЕСТЬ В НЕМ ПЕРЕТ И ЕСТЬ В НЕМ ОЛЕЛОТ. Школа Шамая считает, что заповеди о перете и об олелот исполняются в винограднике реваи точно так же, как в любом другом винограднике: несмотря на то, что плоды его должны быть выкуплены, они — достояние своего хозяина, А БЕДНЯКИ ВЫКУПАЮТ САМИ СЕБЕ — то есть сами для себя: перет и олелот, собранные в винограднике реваи, бедняки выкупают сами и сами доставляют деньги в Иерусалим. А ШКОЛА ГИЛЕЛЯ ГОВОРИТ: ВСЕ идет В ГАТ хозяева давят в гате весь виноград, собранный в винограднике, включая перет и олелот, делают из него вино и доставляют его (или деньги, на которые оно выкупается) в Иерусалим. Школа Гилеля придерживается точки зрения, что виноградник реваи — подобно второму маасеру — принадлежит не хозяину, а Небесам, и поэтому бедняки не имеют в нем доли.

МИШНА СЕДЬМАЯ

(ז) כֶּרֶם שֶׁכֻּלּוֹ עוֹלֵלוֹת, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר, לְבַעַל הַבַּיִת. רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר, לָעֲנִיִּים. אָמַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר (דברים כד), כִּי תִבְצֹר לֹא תְעוֹלֵל אִם אֵין בָּצִיר, מִנַּיִן עוֹלֵלוֹת. אָמַר לוֹ רַבִּי עֲקִיבָא (ויקרא יט), וְכַרְמְךָ לֹא תְעוֹלֵל אֲפִלּוּ כֻּלּוֹ עוֹלֵלוֹת. אִם כֵּן לָמָּה נֶאֱמַר כִּי תִבְצֹר לֹא תְעוֹלֵל. אֵין לָעֲנִיִּים בָּעוֹלֵלוֹת קֹדֶם הַבָּצִיר:

ВИНОГРАДНИК, ВЕСЬ состоящий из ОЛЕЛОТ, — РАБИ ЭЛИ-ЭЗЕР ГОВОРИТ: ХОЗЯИНУ, РАБИ АКИВА ГОВОРИТ: БЕДНЯКАМ. СКАЗАЛ РАБИ ЭЛИЭЗЕР: «КОГДА БУДЕШЬ СОБИРАТЬ ВИНОГРАД — НЕ ОСТАВЛЯЙ … СОВЕРШЕННО ОБОБРАННУЮ лозу» (Дварим 24:21) — ЕСЛИ НЕТ СБОРА ВИНОГРАДА, ОТКУДА возьмутся ОЛЕЛОТ? ОТВЕТИЛ ЕМУ РАБИ АКИВА: «И ВИНОГРАДНИКА ТВОЕГО НЕ ОБИРАЙ ДОЧИСТА» (Ваикра 19:10) — ДАЖЕ если ОН ВЕСЬ ОЛЕЛОТ. ЕСЛИ ТАК, ТО ДЛЯ ЧЕГО СКАЗАНО: «КОГДА БУДЕШЬ СОБИРАТЬ… — НЕ ОСТАВЛЯЙ»? НЕТ ДЛЯ БЕДНЯКОВ ОЛЕЛОТ ДО СБОРА ВИНОГРАДА.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ СЕДЬМОЙ

Эта мишна продолжает изложение законов, касающихся олелот».

ВИНОГРАДНИК, ВЕСЬ состоящий из ОЛЕЛОТ — во всем винограднике нет ни одной грозди, у которой есть «плечи» и «капель». РАБИ ЭЛИЭЗЕР ГОВОРИТ: ХОЗЯИНУ все плоды такого виноградника принадлежат хозяину (ниже будет объяснено, почему), РАБИ АКИВА ГОВОРИТ: БЕДНЯКАМ — все плоды должны быть отданы беднякам, так как они олелот.

СКАЗАЛ РАБИ ЭЛИЭЗЕР: в Торе написано: «КОГДА БУДЕШЬ СОБИРАТЬ ВИНОГРАД — НЕ ОСТАВЛЯЙ … СОВЕРШЕННО ОБОБРАННУЮ лозу» (Дварим 24:21) — это говорится об олелот и означает, что тот, кто собирает урожай винограда, обязан оставить олелот для бедняков. Однако ЕСЛИ НЕТ СБОРА ВИНОГРАДА для хозяина, ОТКУДА возьмутся ОЛЕЛОТ для бедняков? Значит, если все грозди в винограднике — олелот, то все они принадлежат хозяину, и у бедняков нет в них доли.

ОТВЕТИЛ ЕМУ РАБИ АКИВА: в Торе написано: «И ВИНОГРАДНИКА ТВОЕГО НЕ ОБИРАЙ ДОЧИСТА» (Ваикра 19:10) — это сказано об олелот и означает, что ДАЖЕ если ОН виноградник — ВЕСЬ состоит из ОЛЕЛОТ, бедняки берут их, и у хозяина нет в них доли.

ЕСЛИ ТАК, ТО ДЛЯ ЧЕГО СКАЗАНО: «КОГДА БУДЕШЬ СОБИРАТЬ… — НЕ ОСТАВЛЯЙ … совершенно обобранную лозу»? — В чем смысл этих слов с точки зрения раби Акивы? Для того, чтобы сообщить: НЕТ ДЛЯ БЕДНЯКОВ ОЛЕЛОТ ДО начала СБОРА урожая ВИНОГРАДА — бедняки не имеют права забрать олелот раньше, чем хозяин виноградника начнет сбор урожая винограда.

В Талмуде Йерушалми сказано, что с точки зрения раби Элиэзера Тора говорит: «и виноградника твоего не обирай дочиста» — для того, чтобы никто не решил: раз нет для бедняков олелот до начала сбора винограда, их может забрать хозяин (то есть прежде, чем начать сбор винограда, хозяин пойдет в виноградник и заберет все олелот себе). Для этого-то Тора и говорит: «И виноградника твоего не обирай дочиста» — как во время сбора урожая винограда, так и до его начала.

Еще сказано в Талмуде Йерушалми: «ЧТО ТАКОЕ СБОР ВИНОГРАДА»? То есть сколько нужно собрать винограда, чтобы это считалось началом основного сбора урожая и чтобы бедные получили права на олелот! «ТРИ ГРОЗДИ, ДАЮЩИЕ ЧЕТВЕРТЬ» — четверть лога вина, как говорит большинство комментаторов. Однако некоторые из них говорят: четверть кава — то есть целый лог (около 1/2 л).

МИШНА ВОСЬМАЯ

(ח) הַמַּקְדִּישׁ כַּרְמוֹ עַד שֶׁלֹּא נוֹדְעוּ בוֹ הָעוֹלֵלוֹת, אֵין הָעוֹלֵלוֹת לָעֲנִיִּים. מִשֶּׁנּוֹדְעוּ בוֹ הָעוֹלֵלוֹת, הָעוֹלֵלוֹת לָעֲנִיִּים. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר, יִתְּנוּ שְׂכַר גִּדּוּלָיו לַהֶקְדֵּשׁ. אֵיזֶה הִיא שִׁכְחָה בֶּעָרִיס. כָּל שֶׁאֵינוֹ יָכוֹל לִפְשֹׁט אֶת יָדוֹ וְלִטְּלָהּ, וּבָרוֹגְלִיּוֹת, מִשֶּׁיַּעֲבֹר הֵימֶנָּה:

В ВИНОГРАДНИКЕ, ПОСВЯЩЕННОМ Храму ДО ТОГО, КАК В НЕМ ОБНАРУЖИЛИСЬ ОЛЕЛОТ, НЕТ ОЛЕЛОТ ДЛЯ БЕДНЯКОВ. ПОСЛЕ ТОГО, КАК В НЕМ ОБНАРУЖИЛИСЬ ОЛЕЛОТ, — ОЛЕЛОТ БЕДНЯКАМ. РАБИ ЙОСЕ ГОВОРИТ: ОТДАДУТ КАК ПОСВЯЩЕНИЕ ЦЕНУ ПРИРОСТА. ЧТО ШИХХА В ШПАЛЕРНОМ ВИНОГРАДНИКЕ? ВСЕ, ДО ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ДОТЯНУТЬСЯ РУКОЮ И СНЯТЬ. А В СТЕЛЮЩЕМСЯ ПО ЗЕМЛЕ? КОГДА ОТОЙДЕТ ОТ НЕГО.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ВОСЬМОЙ

Эта мишна обсуждает вопрос каков статус опелот в винограднике, посвященном Храму

В ВИНОГРАДНИКЕ, ПОСВЯЩЕННОМ его хозяином Храму ДО ТОГО, КАК В НЕМ ОБНАРУЖИЛИСЬ ОЛЕЛОТ — когда виноградины были еще настолько малы, что нельзя было отличить олелот от настоящих гроздей, НЕТ ОЛЕЛОТ ДЛЯ БЕДНЯКОВ, поскольку этот виноградник посвящен Храму, а посвящение свободно от «даров беднякам». Если же виноградник был посвящен ПОСЛЕ ТОГО, КАК В НЕМ ОБНАРУЖИЛИСЬ ОЛЕЛОТ — после того, как виноградины выросли настолько, что стало возможным различить, где нормальные грозди, а где олелот, — ОЛЕЛОТ принадлежат БЕДНЯКАМ, потому что нельзя посвящать Храму чужое имущество, а олелот принадлежат не хозяину, а беднякам.

РАБИ ЙОСЕ ГОВОРИТ: пусть бедняки, забравшие олелот, ОТДАДУТ Храму КАК ПОСВЯЩЕНИЕ ЦЕНУ ПРИРОСТА виноградин за то время, что они были в распоряжении Храма. Однако первый танай не считает, что бедняки обязаны отдавать Храму цену прироста винограда, поскольку обязанность отдать бедным олелот возникл. раньше, чем виноградник перешел в распоряжение Храма. Г АЛ АХ 4 СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ РАБИ ЙОСЕ.

ЧТО TAKOF ШИХХА В ШПАЛЕРНОМ ВИНОГРАДНИКЕ то есть в винограднике, представляющем собой аллею виноградных кустов, подвешенных на подпорках и переплетающихся над головой? (Есть также точка зрения, что речь здесь идет о виноградной беседке — то есть о кусте, образующем благодаря подпоркам вид шалаша.) Итак: если на одном из таких кустов забыта гроздь винограда — когда она считается шихха!

ВСЕ, ДО ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ДОТЯНУТЬСЯ РУКОЮ И СНЯТЬ — то есть: если после того, как хозяин ушел от этого куста, он вспомнил о грозди, оставленной в таком месте, что до нее невозможно дотянуться рукой, чтобы снять ее, эта гроздь шихха, и Тора запрещает возвращаться, чтобы взять ее. Однако если ее можно снять, протянув руку, она не шихха — несмотря на то, что он уже ушел от этого куста. И Талмуд Йерушалми объясняет, почему: «ИБО В ОБЫЧАЕ ПРОВЕРЯТЬ» — хозяин подобного виноградника, как правило, после сбора винограда возвращается и проверяет, не осталось ли на лозах гроздей.

А что такое шихха в В СТЕЛЮЩЕМСЯ ПО ЗЕМЛЕ винограднике? Все, что останется на лозах, КОГДА ОТОЙДЕТ ОТ НЕГО — как только сборщик винограда отойдет от куста, все, что осталось на нем, получает статус шихха. Каждый куст здесь рассматривается как самостоятельная единица, и как только сборщик винограда отходит от него, все оставшиеся на кусте грозди становятся шихха и Тора запрещает возвращаться, чтобы их забрать — несмотря на то, что сборщику достаточно протянуть руку, чтобы взять их.

Автор «Млехет Шломо» замечает, что галаха о том, что такое шихха в высоком винограднике сообщается здесь, а не ранее — там, где излагались законы о шихха — потому, что здесь говорится о двух редких случаях: «виноградник, весь [состоящий из] олелот» и «виноградник, посвященный [Храму]», и к ним, естественно, примыкает закон о виноградной шпалере, которая также встречается нечасто.