Иудаизм онлайн - Еврейские книги * Еврейские праздники * Еврейская история

[24

[24.09, 11:04] Ицхак Ройтман: "מכבסה" זה הגדרה הכי טובה של מה שהרב יצחק גינזברג עושה כמובן זה מה שהרבי עשה עם ההתוועדות של 7 שעות ומלא אנשים

אבח יצאו מזה טהורים ונקיים

[24.09, 11:04] Ицхак Ройтман: אילו התוודות היו ראויים — היה מה לדבר. אבל אין כמעט התוועדות חם — שבלי חום אין כיבוס כלל

[24.09, 11:04] Ицхак Ройтман: ומי שחושב שלימוד חבידות מספיקה ל"כיבוס" כל מי שמכיר את עצמו יודע שזה לא מספיק

[24.09, 11:04] Ицхак Ройтман: אם תאמר שנוזל כיבוס הוא חסידות — אבל צריכים "מים" — של זיעה והעיקר חום — אחרת אין כיבוס כלל

[24.09, 11:04] Ицхак Ройтман: לחיים

[24.09, 11:04] Ицхак Ройтман: בבוקר — תפילה בבית צפוף בתירוף — זה קשה לי בעיקר בגלל שמאד קשה לי לקרוא עם הקהל — רז אני מגיע רק לקריאת התורה

[24.09, 11:04] Ицхак Ройтман: בלילה היה שיעור לנשים — כ4 שעות. לפני מעריב — כלומר הגברים "מתכבסים" ומחכים בחוץ כ4 שעות חמעריב — זה שלב ראשון:)

[24.09, 11:04] Ицхак Ройтман: אהל לשיעור — 5 או 4 שעות — צפוף בתירוף, בקושה שומעים משהו — כן הגעתי בדוקא. כי זה עיקר ה"כיבוס"

[24.09, 11:04] Ицхак Ройтман: כך בחשבון שלהרב בכלל בכלל לא ממש בקו הבריאות — וכמעט כל שבת זה עובד ככה — לפעמים שיעור יותר קטן, וגם פחות אנשים אבל הרעיון הוא כנ"ל

[24.09, 11:04] Ицхак Ройтман: לחיים וצום קל