Глава вторая

МИШНА ПЕРВАЯ

(א) הַקּוֹרֵא (אֶת הַמְּגִלָּה לְמַפְרֵעַ, לֹא יָצָא. קְרָאָהּ עַל פֶּה, קְרָאָהּ תַּרְגּוּם, בְּכָל לָשׁוֹן, לֹא יָצָא. אֲבָל קוֹרִין אוֹתָהּ לַלּוֹעֲזוֹת בְּלַעַז. וְהַלּוֹעֵז שֶׁשָּׁמַע אַשּׁוּרִית, יָצָא:

ЧИТАЮЩИЙ МЕГИЛУ НЕ ПО ПОРЯДКУ заповеди НЕ ИСПОЛНЯЕТ. ПРОЧИТАЛ ЕЕ НАИЗУСТЬ, ее ПЕРЕВОД на арамейский, НА ЛЮБОМ другом ЯЗЫКЕ - заповеди НЕ ИСПОЛНИЛ. ОДНАКО ЧИТАЮТ ЕЕ ДЛЯ ПОНИМАЮЩИХ ЧУЖОЙ ЯЗЫК НА ЧУЖОМ ЯЗЫКЕ, НО если ПОНИМАЮЩИЙ лишь ЧУЖОЙ ЯЗЫК ПРОСЛУШАЛ ее НА СВЯЩЕННОМ - заповедь ИСПОЛНИЛ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ПЕРВОЙ

Эта глава возвращается к изложению правил чтения Мегилы в праздник Пурим.

ЧИТАЮЩИЙ МЕГИЛУ НЕ ПО ПОРЯДКУ - сначала то, что написано позже, а потом то, что написано раньше, - заповеди НЕ ИСПОЛНЯЕТ.

Гемара сообщает, что это выводят из следующих слов Мегилы (Эстер 9:28): "И дни эти помнят и отмечают". Память о днях Пурима (что конкретно означает чтение Мегилы) приравнивается здесь к празднованию этих дней (то есть дат событий Пурима). Следовательно, как невозможно отмечать эти даты в ином порядке (как замечает Раши, "15 адара не может прийти раньше 14 адара"), так же невозможно изменить порядок изложения воспоминаний о событиях, произошедших в эти дни (то есть, нарушить последовательность рассказа Мегилы).

Есть и такое объяснение: изменение последовательности в чтении Мегилы сводит на нет цель этого чтения, заключающуюся в прославлении Б-жественного чуда, да и вообще такое чтение - не чтение (Гамеири).

ПРОЧИТАЛ ЕЕ НАИЗУСТЬ, или прочитал ее ПЕРЕВОД на арамейский, не понимая его, или прочитал Мегилу НА ЛЮБОМ другом ЯЗЫКЕ, кроме священного языка, причем, хотя она была написана на этом языке, чтец не понимал того, что читает, - во всех этих случаях он заповеди НЕ исполнил.

Такой вывод мудрецы делают из аналогии слов Мегилы (Эстер 9:28) "И дни эти помнят" и книги "Шмот" (17:14) "Запиши это [на] память в книгу": как во втором случае речь идет о книге, так и в первом случае имеется в виду именно книга. Следовательно, тот, кто читал не по книге, а наизусть, долга своего не исполнил.

Что касается чтения Мегилы на другом языке, то причина неисполнения заповеди в этом случае заключается в непонимании чтецом того, что читает, хотя читает он не наизусть, а по книге.

ОДНАКО ЧИТАЮТ ЕЕ - то есть Мегилу - ДЛЯ ПОНИМАЮЩИХ только ЧУЖОЙ ЯЗЫК, но не знающих священного языка, НА том ЧУЖОМ ЯЗЫКЕ, который они понимают. Однако непременным условием исполнения заповеди в этом случае является требование, чтобы Мегила, которой они пользуются, была написана именно на том языке, на котором они ее читают.

НО если ПОНИМАЮЩИЙ лишь ЧУЖОЙ ЯЗЫК ПРОСЛУШАЛ ее НА СВЯЩЕННОМ - он тем самым заповедь ИСПОЛНИЛ, несмотря на то, что ничего не понял.

МИШНА ВТОРАЯ

(ב) קְרָאָהּ סֵרוּגִין, וּמִתְנַמְנֵם, יָצָא. הָיָה כּוֹתְבָהּ, דּוֹרְשָׁהּ, וּמַגִּיהָהּ, אִם כִּוֵּן לִבּוֹ, יָצָא. וְאִם לָאו, לֹא יָצָא. הָיְתָה כְּתוּבָה בַּסַּם, וּבַסִּקְרָא, וּבַקּוֹמוֹס וּבַקַּנְקַנְתּוֹם, עַל הַנְּיָר וְעַל הַדִּפְתְּרָא, לֹא יָצָא, עַד שֶׁתְּהֵא כְּתוּבָה אַשּׁוּרִית עַל הַסֵּפֶר וּבַדְּיוֹ:

ПРОЧИТАЛ ЕЕ С ПЕРЕРЫВАМИ ИЛИ СКВОЗЬ СОН - заповедь ИСПОЛНИЛ. ПИСАЛ ЕЕ, ТОЛКОВАЛ ЕЕ, ВЫПРАВЛЯЛ ЕЕ: ЕСЛИ НАМЕРЕВАЛСЯ тем самым исполнить заповедь - ИСПОЛНИЛ ее, ЕСЛИ ЖЕ НЕТ - НЕ ИСПОЛНИЛ. БЫЛА Мегила НАПИСАНА ОХРОЙ, ИЛИ КИНОВАРЬЮ, ИЛИ КАМЕДЬЮ, ИЛИ КУПОРОСОМ,НА БУМАГЕ ИЛИ НА НЕВЫДЕЛАННОЙ КОЖЕ - заповеди НЕ ИСПОЛНИЛ, ПОКА Мегила НЕ БУДЕТ НАПИСАНА АШУРИТ, НА ПЕРГАМЕНТЕ И ЧЕРНИЛАМИ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ВТОРОЙ

ПРОЧИТАЛ ЕЕ - то есть Мегилу - С ПЕРЕРЫВАМИ: прочитал немного и остановился, потом прочитал еще. Возможно даже, что перерыв был настолько длинным, что за это время можно было бы дочитать всю Мегилу до конца. ИЛИ СКВОЗЬ СОН - читал Мегилу, все время засыпая. В обоих этих случаях он заповедь о чтении Мегилы ИСПОЛНИЛ.

ПИСАЛ ЕЕ - переписывал Мегилу с другого экземпляра и, прежде чем написать, каждый ее стих прочитывал вслух, - или ТОЛКОВАЛ ЕЕ - прервал чтение для объяснения того, что прочитал, - или же ВЫПРАВЛЯЛ ЕЕ, то есть корректировал экземпляр Мегилы, исправляя ошибки, и каждый стих прочитывал вслух. Во всех этих случаях ЕСЛИ НАМЕРЕВАЛСЯ, читая Мегилу, тем самым исполнить заповедь о ее чтении в Пурим - ИСПОЛНИЛ ее, но ЕСЛИ ЖЕ НЕТ - прочитывая Мегилу, не имел намерения тем самым исполнить заповедь - то НЕ ИСПОЛНИЛ ее.

БЫЛА Мегила, которую читал, НАПИСАНА ОХРОЙ - оранжевой краской, приготовленной из особой земли, - ИЛИ КИНОВАРЬЮ - красной краской минерального происхождения, - ИЛИ КАМЕДЬЮ - краской, приготовленной из застывшей смолы известного дерева (Раши), ИЛИ КУПОРОСОМ - водным раствором сернокислой соли меди, или же НА БУМАГЕ, ИЛИ НА НЕВЫДЕЛАННОЙ КОЖЕ - во всех этих случаях заповеди НЕ ИСПОЛНИЛ, ПОКА Мегила НЕ БУДЕТ НАПИСАНА АШУРИТ - священным шрифтом на священном языке. Как считают некоторые комментаторы, даже Мегила, переведенная на любой другой язык, должна быть написана шрифтом ашурит (см. "Тосфот Йомтов"), - НА ПЕРГАМЕНТЕ И ЧЕРНИЛАМИ - стойкими и хорошо выделяющимися на фоне пергамента.

МИШНА ТРЕТЬЯ

(ג) בֶּן עִיר שֶׁהָלַךְ לִכְרַךְ וּבֶן כְּרַךְ שֶׁהָלַךְ לְעִיר, אִם עָתִיד לַחֲזוֹר לִמְקוֹמוֹ, קוֹרֵא כִּמְקוֹמוֹ. וְאִם לָאו, קוֹרֵא עִמָּהֶן. וּמֵהֵיכָן קוֹרֵא אָדָם אֶת הַמְּגִלָּה וְיוֹצֵא בָּהּ יְדֵי חוֹבָתוֹ, רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר, כֻּלָּהּ, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, מֵאִישׁ יְהוּדִי. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר, מֵאַחַר הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה:

ЖИТЕЛЬ ГОРОДКА, ОТПРАВИВШИЙСЯ В БОЛЬШОЙ ГОРОД, И ЖИТЕЛЬ БОЛЬШОГО ГОРОДА, ОТПРАВИВШИЙСЯ В ГОРОДОК, ЕСЛИ НАМЕРЕН ВЕРНУТЬСЯ ДОМОЙ - ЧИТАЕТ КАК У СЕБЯ ДОМА, ЕСЛИ ЖЕ НЕТ - ЧИТАЕТ ВМЕСТЕ С НИМИ. ОТКУДА начинает ЧЕЛОВЕК ЧИТАТЬ МЕГИЛУ И заповедь ИСПОЛНЯЕТ? РАБИ МЕ-ИР ГОВОРИТ: ВСЮ ЦЕЛИКОМ. РАБИ ЙЕГУДА ГОВОРИТ: СО слов "ОДИН ИУДЕЙ". РАБИ ЙОСЕЙ ГОВОРИТ: СО слов "ПОСЛЕ ЭТИХ СОБЫТИЙ".

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ТРЕТЬЕЙ

Когда должен читать Мегилу ЖИТЕЛЬ ГОРОДКА, где читают Мегилу 14 адара, ОТПРАВИВШИЙСЯ В БОЛЬШОЙ ГОРОД, который окружен стеной, где Мегилу читают 15 адара, И - или - ЖИТЕЛЬ БОЛЬШОГО ГОРОДА, обнесенного стеной, ОТПРАВИВШИЙСЯ В ГОРОДОК, в котором Мегилу читают 14 адара! Все зависит от того, собирается ли этот еврей остаться на новом месте или же, напротив, он хочет в будущем вернуться обратно: ЕСЛИ НАМЕРЕН ВЕРНУТЬСЯ ДОМОЙ - ЧИТАЕТ КАК У СЕБЯ ДОМА - то есть, житель города, не обнесенного стеной, читает Мегилу 14 адара, несмотря на то, что сейчас он находится в городе, окруженном стеной, а житель большого города, обнесенного стеной, читает Мегилу 15 адара,

несмотря на то, что он в это время находится в городе, не окруженном стеной.

ЕСЛИ ЖЕ НЕТ - если же этот еврей не собирается вернуться в то место, откуда явился, - он ЧИТАЕТ Мегилу ВМЕСТЕ С НИМИ - вместе с жителями того места, где в настоящее время находится.

Гемара вносит существенное уточнение: МИШНА ГОВОРИТ (как поясняет Раши, житель города, окруженного стеной, пришедший в город, не обнесенный стеной, и собирающийся вернуться обратно, читает Мегилу не 14, а 15 адара) ЛИШЬ О ТОМ, КТО НАМЕРЕН ВЕРНУТЬСЯ НОЧЬЮ ЧЕТЫРНАДЦАТОГО адара.

Согласно Раши, этот еврей до начала рассвета 14 адара уйдет из города, не окруженного стеной, и, поскольку днем 14 адара он уже не будет там, ночью он тоже не должен читать Мегилу вместе с жителями этого места. Однако Риф пишет, что речь идет о том, кто СОБИРАЛСЯ ВЕРНУТЬСЯ ДОМОЙ в ночь на 14 адара, ОДНАКО ЗАДЕРЖАЛСЯ И НЕ ВЕРНУЛСЯ. То есть: намерением его было уйти из города в ночь на 14 адара, однако случайно он задержался до завтра; поскольку все же задерживаться он не собирался, Мегилу он читает тогда же, когда ее читают его земляки - то есть, 15 адара.

Гемара продолжает: ОДНАКО ЕСЛИ ОН НЕ НАМЕРЕН ВЕРНУТЬСЯ НОЧЬЮ ЧЕТЫРНАДЦАТОГО адара - то есть, он собирался быть в этом городе еще в начале дня 14 адара и вернуться позже, в тот же день или в один из следующих (Раши, Гаран), - ЧИТАЕТ ВМЕСТЕ С НИМИ - 14 адара, потому что в тот день он все равно как житель города, не обнесенного стеной, - КАК НАПИСАНО (Эстер 9:19): "ПОЭТОМУ НЕЗАЩИЩЕННЫЕ ИУДЕИ - ЖИВУЩИЕ В ГОРОДАХ БЕЗ СТЕН - ДЕЛАЮТ ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ДЕНЬ МЕСЯЦА АДАРА [днем] ВЕСЕЛЬЯ..."

Непонятно, зачем, сказав "незащищенные евреи", Писание прибавляет: "Живущие в городах без стен"? Гемара отвечает - тем самым оно намекает на то, что ОДНОДНЕВНЫЙ ЖИТЕЛЬ ГОРОДА БЕЗ СТЕН имеет тот же статус, что и остальные жители этого места. А если так, то и ОДНОДНЕВНЫЙ ЖИТЕЛЬ ГОРОДА, ОБНЕСЕННОГО СТЕНОЙ, тоже имеет тот же статус, что и остальные жители этого города.

Отсюда следует, что ЖИТЕЛЬ ГОРОДКА, ОТПРАВИВШИЙСЯ В БОЛЬШОЙ ГОРОД, ЕСЛИ НАМЕРЕН ВЕРНУТЬСЯ ДОМОЙ НОЧЬЮ ПЯТНАДЦАТОГО АДАРА, - несмотря на то, что пробыл в городе, обнесенном стеной, не только весь день 14 адара, но и ночь на 15 адара, - ЧИТАЕТ КАК У СЕБЯ ДОМА - то есть, должен читать Мегилу 14 адара. Поскольку он собирается вернуться домой ночью 15 адара раньше, чем начнется рассвет, на него не распространился статус "однодневный житель города, обнесенного стеной". ЕСЛИ ЖЕ НЕТ - если он не собирался вернуться домой в ночь 15 адара, а решил задержаться в большом городе также на утро 15 адара, - он ЧИТАЕТ ВМЕСТЕ С НИМИ, то есть вместе с жителями этого города 15 адара. В этом случае он приобрел статус "однодневного жителя города, обнесенного стеной" (Раши, Гаран).

И так пишет Рамбам: "Житель города, не окруженного стеной, который пришел в город, окруженный стеной, или, наоборот, житель города, окруженного стеной, который пришел в город, не окруженный стеной, если намеревается вернуться домой в то время, когда читают Мегилу (как поясняется "Магид мишнэ", В ТО ВРЕМЯ, КОГДА ЧИТАЮТ МЕГИЛУ ТАМ, ГДЕ ОН СЕЙЧАС НАХОДИТСЯ), однако задерживается и не возвращается домой, должен читать одновременно с жителями места, откуда пришел. Если же его намерением было вернуться лишь после того, как прочитают Мегилу, он должен читать ее вместе с жителями того места, где находится в тот момент" (см. "Кесеф мишнэ").

Другие комментаторы говорят, что слова Гемары "Мишна говорит лишь о том, кто намерен вернуться ночью четырнадцатого" относятся ко всей этой мишне. Это означает, что и в случае жителя города, не окруженного стеной, все зависит от того, намеревался ли он вернуться домой НОЧЬЮ ЧЕТЫРНАДЦАТОГО АДАРА (а не в ночь на 15 адара, как мы объясняли выше). Потому что если он собирался задержаться в городе, окруженном стеной, на утро 14 адара, то он с самого начала потерял статус жителя города, не окруженного стеной, и получил статус "однодневного жителя города, окруженного стеной", и должен читать Мегилу 15 адара (Рош, Раавад).

ОТКУДА начинает ЧЕЛОВЕК ЧИТАТЬ МЕГИЛУ И тем самым заповедь ИСПОЛНЯЕТ? РАБИ МЕИР ГОВОРИТ: Заповедь требует прочитать Мегилу ВСЮ ЦЕЛИКОМ - то есть с самого начала до самого конца. РАБИ ЙЕГУДА ГОВОРИТ: СО слов "ОДИН ИУДЕЙ" (Эстер 2:5) - то есть, можно начать с истории Мордехая и Эстер. РАБИ ЙОСЕЙ ГОВОРИТ: СО слов "ПОСЛЕ ЭТИХ СОБЫТИЙ возвеличил царь Ахашверош Гамана..." (Эстер 3:1) - то есть, с рассказа о возникновении злодейского замысла Гамана.

Гемара разъясняет, что все три точки зрения опираются на один и тот же стих Мегилы: "И описала Эстер-царица с Мордехаем-иудеем всю мощь..." (Эстер 9:29). Раби Меир истолковывает: всю мощь Ахашвероша - и поскольку вся Мегила рассказывает об Ахашвероше, ее необходимо прочитать целиком; раби Йегуда говорит: всю мощь Мордехая, а раби Йосей - всю мощь Гамана.

ГАЛАХА ЖЕ СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ РАБИ МЕИРА.

МИШНА ЧЕТВЕРТАЯ

(ד) הַכֹּל כְּשֵׁרִין לִקְרוֹת אֶת הַמְּגִלָּה, חוּץ מֵחֵרֵשׁ, שׁוֹטֶה, וְקָטָן. רַבִּי יְהוּדָה מַכְשִׁיר בְּקָטָן. אֵין קוֹרִין אֶת הַמְּגִלָּה, וְלֹא מָלִין, וְלֹא טוֹבְלִין וְלֹא מַזִּין, וְכֵן שׁוֹמֶרֶת יוֹם כְּנֶגֶד יוֹם לֹא תִטְבּוֹל, עַד שֶׁתָּנֵץ הַחַמָּה. וְכֻלָּן שֶׁעָשׂוּ מִשֶּׁעָלָה עַמּוּד הַשַּׁחַר, כָּשֵׁר:

ВСЕ МОГУТ ЧИТАТЬ МЕГИЛУ, КРОМЕ ГЛУХОГО, БЕЗУМНОГО И МАЛОЛЕТНЕГО. РАБИ ЙЕГУДА МАЛОЛЕТНЕГО СЧИТАЕТ ПРИГОДНЫМ. НЕ ЧИТАЮТ МЕГИЛУ, НЕ СОВЕРШАЮТ ОБРЕЗАНИЯ, НЕ ОКУНАЮТСЯ В МИКВЭ И НЕ БРЫЗГАЮТ мей-нида, И ТАКЖЕ женщина, ВЫДЕРЖИВАЮЩАЯ ДЕНЬ В СООТВЕТСТВИИ С ДНЕМ, НЕ ДОЛЖНА ОКУНАТЬСЯ В МИКВЭ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА СОЛНЦЕ НЕ ВЗОЙДЕТ. НО если ВСЕ ОНИ СДЕЛАЛИ это, КОГДА НАЧАЛСЯ РАССВЕТ, - ИСПОЛНИЛИ заповедь.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ЧЕТВЕРТОЙ

ВСЕ МОГУТ публично ЧИТАТЬ МЕГИЛУ, чтобы тем, кто слушает это чтение, это засчиталось как исполнение заповеди, КРОМЕ ГЛУХОГО, БЕЗУМНОГО И МАЛОЛЕТНЕГО.

В подлиннике стоит слово "хейрейш", которое обычно обозначает "глухонемой" (Трумот 1:2), однако в данном случае это значение неприменимо, так как речь идет о человеке, могущем читать Мегилу. Значит, мишна говорит о том, кто раговаривает, но ничего не слышит. Тем не менее, его статус приравнивается к статусу безумного и малолетнего: так же, как и они, он не в состоянии исполнить заповедь таким образом, чтобы ее исполнение было засчитано также другим людям.

Гемара разъясняет, что эта мишна соответствует точке зрения раби Йосей, который говорит по поводу молитвы "Шма", что тот, кто читал ее, не услышав своим ухом прочитанного, заповедь не исполнил (Брахот 2:3). Следовательно, читая Мегилу и не слыша себя, он сам заповедь не исполняет и потому не в состоянии исполнить ее для других (Бартанура; и см. "Тосфот Йомтов" об ином истолковании этой мишны в Гемаре).

Впрочем, ГАЛАХА соответствует мнению не раби Йосей, а раби Йегуды, считающего (там же), что тому, кто читал, но не слышал себя, это все же постфактум засчитывается как исполнение заповеди.

РАБИ ЙЕГУДА МАЛОЛЕТНЕГО СЧИТАЕТ ПРИГОДНЫМ.

Речь здесь идет о таком малолетнем, который уже достиг возраста, когда он учится исполнять заповеди. Тем не менее, первый танай считает его непригодным для чтения Мегилы (обоснование такой точки зрения см.: Мегила 196, Тосфот, или "Тосфот Йомтов"; см. также "Тосфот раби Акивы Эйгера" и "Тифэрет Исраэль").

Мегилу надлежит прочитать дважды: ночью и днем. Мишна сообщает нам, какой момент суток считается "днем" в отношении чтения Мегилы и, по ассоциации, в отношении исполнения еще некоторых заповедей.

НЕ ЧИТАЮТ МЕГИЛУ днем, НЕ СОВЕРШАЮТ ОБРЕЗАНИЯ на восьмой день от рождения мальчика, НЕ ОКУНАЮТСЯ В МИКВЭ те, кто для очищения от ритуальной нечистоты должны это сделать именно днем, И НЕ БРЫЗГАЮТ мей-нида на того, кто осквернился трупной ритуальной нечистотой на третий и седьмой день его очищения (Бемидбар 19:19), И ТАКЖЕ женщина, ВЫДЕРЖИВАЮЩАЯ ДЕНЬ В СООТВЕТСТВИИ С ДНЕМ.

Согласно Торе, менструальный цикл у женщины продолжается 1 дней. Если же после его окончания, в течение 11 дней до начала следующего менструального цикла, она обнаруживает у себя выделение крови, в этот день она является ритуально нечистой и обязана "выдержать" следующий день для своего очищения. А именно, назавтра днем она окунается в миквэ и следит, не повторится ли выделение крови. Если это не происходит, то после захода солнца женщина становится ритуально чистой (подробное изложение законов об этом см. в нашем предисловии к объяснению мишны "Псахим" 8:5).

Итак, женщина, "выдерживающая день" чистоты "в соответствии с днем" нечистоты НЕ ДОЛЖНА ОКУНАТЬСЯ В МИКВЭ на следующий день после того, как обнаружила у себя выделение крови, ДО ТЕХ ПОР, ПОКА СОЛНЦЕ НЕ ВЗОЙДЕТ. То есть, все вышеперечисленные заповеди не могут быть исполнены раньше, чем солнце осветит верхушки гор.

НО если ВСЕ ОНИ - то есть люди, обязанные исполнить одну из вышеперечисленных заповедей, - СДЕЛАЛИ это, КОГДА НАЧАЛСЯ РАССВЕТ (см. об этом моменте времени суток в нашем объяснении мишны "Брахот" 1:1), ИСПОЛНИЛИ заповедь - то есть, постфактум это засчитывается им как исполнение заповеди.

В принципе, начало рассвета уже считается днем, однако мудрецы предписали не исполнять такие заповеди "до тех пор, пока солнце не взойдет", зная, что далеко не все люди точно знают, когда начинается рассвет.

МИШНА ПЯТАЯ

(ה) כָּל הַיּוֹם כָּשֵׁר לִקְרִיאַת הַמְּגִלָּה, וְלִקְרִיאַת הַהַלֵּל, וְלִתְקִיעַת שׁוֹפָר, וְלִנְטִילַת לוּלָב, וְלִתְפִלַּת הַמּוּסָפִין, וְלַמּוּסָפִין, וּלְוִדּוּי הַפָּרִים, וּלְוִדּוּי הַמַּעֲשֵׂר, וּלְוִדּוּי יוֹם הַכִּפּוּרִים, לִסְמִיכָה, לִשְׁחִיטָה, לִתְנוּפָה, לְהַגָּשָׁה, לִקְמִיצָה וּלְהַקְטָרָה, לִמְלִיקָה, וּלְקַבָּלָה, וּלְהַזָּיָה, וּלְהַשְׁקָיַת סוֹטָה, וְלַעֲרִיפַת הָעֶגְלָה, וּלְטַהֲרַת הַמְצֹרָע:

ВЕСЬ ДЕНЬ ПРИГОДЕН ДЛЯ ЧТЕНИЯ МЕГИЛЫ, ДЛЯ ЧТЕНИЯ ГАЛЕЛЯ, ДЛЯ ТРУБЛЕНИЯ В ШОФАР, ДЛЯ исполнения заповеди НЕТИЛАТ-ЛУЛАВ, ДЛЯ чтения МОЛИТВЫ МУСАФ И ДЛЯ совершения жертвоприношения МУСАФ, ДЛЯ ИСПОВЕДИ над БЫКАМИ, ДЛЯ ИСПОВЕДИ о МААСЕРЕ И ДЛЯ ИСПОВЕДИ первосвященника в ЙОМ-КИПУР, ДЛЯ СМИХИ, ДЛЯ ШХИТЫ, ДЛЯ ТНУФЫ, ДЛЯ ПОДНЕСЕНИЯ минхи, отделения ПРИГОРШНИ муки И ее ВОСКУРЕНИЯ, ДЛЯ МЛИКИ, ДЛЯ ПРИНЯТИЯ крови И БРЫЗГАНЬЯ ее, ДЛЯ ПОЕНИЯ СОТЫ, ДЛЯ ОБЕЗГЛАВЛИВАНИЯ ТЕЛИЦЫ И ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ МЦОРА.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ПЯТОЙ

ВЕСЬ ДЕНЬ ПРИГОДЕН ДЛЯ ЧТЕНИЯ МЕГИЛЫ – как сказано в ней (Эстер 9:28): "И ДНИ ЭТИ помнят...", ДЛЯ ЧТЕНИЯ ГАЛЕЛЯ в праздники и в Хануку. О нем сказано (Тегилим 118:24): "Это сегодня содеял Г-сподь - будем же ликовать и веселиться В ЭТОТ ДЕНЬ!", а также (Тегилим 113:3): "От восхода солнца до его заката прославляемо Г-спода Имя".

ДЛЯ ТРУБЛЕНИЯ В ШОФАР в Рош-Гашана - как сказано (Бемидбар 29:1): "ДЕНЬ трубления будет у вас", ДЛЯ исполнения заповеди НЕТИЛАТ-ЛУЛАВ в праздник Сукот - как сказано (Ваикра 23:40): "И возьмете себе в первый ДЕНЬ...", ДЛЯ чтения МОЛИТВЫ МУСАФ, которую читают в тот день, когда в Храме совершали жертвоприношение мусаф, - И ДЛЯ совершения жертвоприношения МУСАФ - как сказано (Ваикра 23:37): "Каждое - в свой ДЕНЬ", а все, что касается порядка совершения жертвоприношения мусаф, мудрецы перенесли на молитву Мусаф.

ДЛЯ ИСПОВЕДИ над БЫКАМИ - как сказано (Ваикра 4:3): "Если это коген-помазанник согрешит, [сделав весь] народ виноватым, пусть принесет за грех свой, что совершил, быка-трехлетку", и сказано еще (там же, 4:13-14): "Если же все [мудрецы] общины Израиля ошибутся, и скроется это от глаз [всего] общества, и [все] сделают [наперекор] одной из заповедей Г-спода, [говорящей о том,] что нельзя делать... Пусть приготовит общество быка-трехлетку для искупительной жертвы". Эти жертвы называются "БЫК ЗА ГРЕХ УПУЩЕНИЯ", и те, кто приводят этих быков, исповедуются над ними в том грехе, для искупления которого они совершают это жертвоприношение.

Делать это можно в течение всего дня - по аналогии с исповедью первосвященника в Йом-Кипур. О ней сказано в Торе (Ваикра 16:6): "И исповедуется за себя и за дом свой" - но в подлиннике стоит слово "вехипер", что буквально означает "искупит". Это позволяет провести аналогию между исповедью и искуплением, которое возможно только днем - как сказано (Ваикра 16:30): "Ибо в этот день искупит вас [коген]"; следовательно, и исповедь тоже должна быть днем. ДЛЯ ИСПОВЕДИ о МААСЕРЕ в четвертый и седьмой год семилетнего цикла, когда перед Всевышним отчитываются в правильном исполнении заповеди о маасерах - как сказано (Дварим 26:13): "И скажешь пред Г-сподом, Б-гом твоим: вынес я святыню из моего дома" и т.д., а после этого следует (там же, 26:16): "В день этот Г-сподь, твой Б-г, повелевает тебе..." - значит, исповедь о маасере тоже должна быть произнесена именно днем.

И ДЛЯ ИСПОВЕДИ первосвященника в ЙОМ-КИПУР - как сказано (Ваикра 16:21): "И обопрется Агарон обеими руками своими о голову козленка живого и исповедуется над ним во всех грехах сынов Израиля". Выше уже было сказано, как проводя аналогию между исповедью и искуплением приходят к выводу, что исповедь должна совершаться именно днем.

ДЛЯ СМИХИ - когда, во время совершения жертвоприношения, перед шхитой опираются руками о голову жертвенного животного, как сказано (Ваикра 3:2): "И обопрется рукой о голову жертвы своей", а также ДЛЯ ШХИТЫ жертвенного животного - как сказано (Ваикра 19:6): "В ДЕНЬ [принесения] вашей жертвы".

То, что смиха должна быть именно днем, следует из аналогии со шхитой, на которую намекает Тора. Сразу же после слов "И ОБОПРЕТ свою руку о голову [животного, приготовленного для] всесожжения" (Ваикра 1:4) говорится: "И совершит ШХИТУ тельца" (там же, 1:5) - следовательно, смиха приравнивается к шхите, и как последняя должна быть именно днем, так и первая должна быть именно днем.

ДЛЯ ТНУФЫ омера - как сказано (Ваикра 23:12): "В ДЕНЬ, когда вы возносите омер", - а также эймурим и грудины жертвы шламим (Ваикра 7:30).

ДЛЯ ПОДНЕСЕНИЯ минхи, отделения от нее ПРИГОРШНИ муки И ее ВОСКУРЕНИЯ.

Минху подносят сначала к юго-западному углу жертвенника, там коген отделяет от нее полную пригоршню муки, которую сжигает на жертвеннике.

ДЛЯ МЛИКИ - птицы, приносимой в жертву (голубя - птенца или взрослого), - как об этом написано (Ваикра 1:15):"И отщипнет его голову".

ДЛЯ ПРИНЯТИЯ крови жертвенного животного, льющейся во время шхиты, в специальный сосуд, из которого ею плещут на жертвенник, И БРЫЗГАНЬЯ ее на жертвенник или на завесу в Храме (см. Звахим 5:1-2). Эти виды работ также должны совершаться днем, как мудрецы толкуют слова Торы (Ваикра 7:38): "В ДЕНЬ (то есть ДНЕМ), когда Он повелел сынам Израиля приносить их жертвы Г-споду".

ДЛЯ ПОЕНИЯ СОТЫ - когда женщину, которую муж подозревает в супружеской измене, подвергают испытанию в Храме (см. Бемидбар 5:24). Об этом сказано (Бемидбар 5:30): "И сделает коген для нее все согласно указаниям этим", а в другом месте написано следующее (Дварим 17:11): "Согласно указаниям, которым научат тебя, и предписаниям ("мишпат"), которые тебе сообщат"; проводя аналогию между этими отрывками на основании повторения в них слова "указания", мудрецы делают вывод: точно так же, как "мишпат" (в значении "суд") - только днем, соту поят только днем.

ДЛЯ ОБЕЗГЛАВЛИВАНИЯ ТЕЛИЦЫ - в случае, если в открытом поле найден труп еврея, убитого неизвестно кем. Об этой церемонии сказано в Торе (Дварим 21:8): "И будет им искуплен [грех пролития] этой крови" - то есть, он аналогичен результату, который достигается совершением жертвоприношения. Значит, как последнее - только днем, так и обезглавливание телицы - только днем.

И ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ МЦОРА - как сказано об этом (Ваикра 14:2): "Вот в чем будет [заключаться] указание о мцора В ДЕНЬ его очищения".

Итак, все заповеди, о которых говорится в нашей мишне, должны быть исполнены днем, и только днем - но в любое время дня: ВЕСЬ ДЕНЬ ПРИГОДЕН для их исполнения.

МИШНА ШЕСТАЯ

(ו) כָּל הַלַּיְלָה כָּשֵׁר לִקְצִירַת הָעֹמֶר וּלְהֶקְטֵר חֲלָבִים וְאֵבָרִים. זֶה הַכְּלָל, דָּבָר שֶׁמִּצְוָתוֹ בַּיּוֹם, כָּשֵׁר כָּל הַיּוֹם. דָּבָר שֶׁמִּצְוָתוֹ בַּלַּיְלָה, כָּשֵׁר כָּל הַלַּיְלָה:

ВСЯ НОЧЬ ПРИГОДНА ДЛЯ ЖАТВЫ ОМЕРА, ДЛЯ ВОСКУРЕНИЯ ЖИРА И ЧАСТЕЙ жертвоприношений. ВОТ ОБЩЕЕ ПРАВИЛО: ВСЕ ЗАПОВЕДИ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ИСПОЛНЕНЫ ДНЕМ, - МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛНЕНЫ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ДНЯ, ВСЕ ЗАПОВЕДИ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ИСПОЛНЕНЫ НОЧЬЮ, - МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛНЕНЫ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕЙ НОЧИ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ШЕСТОЙ

Предыдущая мишна сообщила нам, что заповеди, время исполнения которых - день, могут быть исполнены в течение всего дня. Теперь мы ознакомимся с аналогичным правилом в отношении тех заповедей, время исполнения которых - ночь.

ВСЯ НОЧЬ после окончания первого дня праздника Песах ПРИГОДНА ДЛЯ ЖАТВЫ ОМЕРА (см.Ваикра 23:10,15; Мнахот 10:3), а также ДЛЯ ВОСКУРЕНИЯ ЖИРА И ЧАСТЕЙ жертвоприношений.

Если кровь жертвы нанесли на жертвенник днем, то те части туши, которые должны быть сожжены, нужно поднять на жертвенник до захода солнца - однако это можно сделать также в течение всей ночи, что следует из слов Торы (Ваикра 6:2): "На огне, на жертвеннике, ВСЮ НОЧЬ ДО УТРА".

Жертву ола сжигали на жертвеннике целиком, предварительно расчленив ее на части, а от остальных жертвоприношений на жертвенник приносили только те виды нутряного жира, о которых сказано в Торе (Ваикра, гл. 1-5). Однако есть точка зрения, что речь здесь идет о ВОСКУРЕНИИ ЖИРА И ЧАСТЕЙ только одного жертвоприношения - послеполуденного тамида (Бартанура).

ВОТ ОБЩЕЕ ПРАВИЛО: ВСЕ ЗАПОВЕДИ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ИСПОЛНЕНЫ ДНЕМ, - слово "все" намекает на то, что, кроме тех заповедей, которые перечисляет предыдущая мишна, это относится также к раскладыванию на золотом столе внутри Храма особого хлеба и двух чашечек с ладаном (Гемара), - МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛНЕНЫ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ДНЯ, ВСЕ ЗАПОВЕДИ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ИСПОЛНЕНЫ НОЧЬЮ, - здесь слово "все" намекает на съедение мяса песаха, - МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛНЕНЫ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕЙ НОЧИ.

Однако мудрецы все же ограничили время исполнения ночных заповедей полночью, "чтобы отдалить человека от проступка" (Брахот 1:1) - чтобы никто, полагая, что у него еще много времени впереди, не занялся чем-либо другим и в конце концов заповедь осталась бы неисполненной.

Наша мишна не упоминает о чтении Мегилы ночью потому, что главный момент в исполнении этой заповеди - чтение Мегилы днем. Отсюда - обычай произносить благословение "Шегехеяну" ("Давший нам жизнь") не только ночью, перед первым чтением Мегилы, но также и днем, перед вторым ее чтением.

Запись опубликована в рубрике: .