Сослучайное и присослучайное 2017-03-27 08:19:43

В одной из палестинских ивритских газет в 1940 году писали о проблемах иврита люди под псевдонимами Шва-На и Камац-Катан.

Ещё из «Узи»

בלשנות ומדיניות החוץ

שר החוץ הציע שוב חידושים בלשניים: "החוק נתחל" ו"תקרית" במקום "אינצידנט".

אז גם אני מציע כמה חידושים:
מלווה לזמן קצר — "תלווית". כושר הקיבול של ישראל — חבית-בלי-תחתית".
המשכך בקשות לסיוע — "תמשיך". השלכת יהבנו על ארה"ב — "תשליך". אי-קבלת סיוע — "תכריך".
התערבות ארה"ב בעניין ירושלים — "ארבי",", פליאה ופלצות במשרד החוץ — "תפליץ", תגובה רשמית של הקריה — "המציץ".
אני מקווה שהסופרים המדיניים יתחשבו בהצעותיי.

Кстати, сам Моше Шарет признал, что "такрит" первым выдумал не он, а Гилель Гаршошаним, и действительно, слово прижилось.

Хаяль медусцеплан

В 1948-1952 в "Гаарец" был сатирический мини-раздел "Узи ве-шутафав". Его вели Биньямин Тамуз и Амос Кейнан. Избранные миниатюры из него собраны в двух книгах, см. здесь https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%95%D7%96%D7%99_%D7%95%D7%A9%D7%95%D7%AA'. Одну из его миниатюр, посвящённую новообразованиям в иврите, стоит привести.

מעשה בשני חיילים דיסמצופלנים

ניטרול (נייטרליזציה), פיטרול (פעולת פטרול), סינכרון (סינכרוניזציה) — אלה הם חידושי הלשון של הצבא (בעיתונים)

מעשה בשני חיילים, שפיטרלו אי-אז אי-שם. לפני צאתם אמר להם הקצין: יש לדאוג בעיקר לזה שהפיטרול יהיה מסונכרן ומהורמן, ולא דיס-מהורמן, חיליה! וכמו כן — עליכם לזכור בכל הזדמנות להתלקל ולהתאריינט, למען לא יאבייקט אתכם האויב המדוסטנץ.
יצאו החיילים לדרך שמחים וטובי-לב, ועיניהם מזרקרות את האפלה. אמר האחד: היאך לדעתך מקונסטל האויב שבכאן? ענה השני: לעדתי הוא התקנסל כאן בצורה מהורזנטת לגמרי, מפני שהוא נרדם. אין ספק שנמצא אותו מפוסב. אמר הראשון: אם כך, למה לנו להתאקטב? הבה נתפסב גם אנו!
- לא — צעק הראשון. — לא ולא! לא אסכים לשום אירטוסט אט סיבטוז'! אתה סתם מסתבטז' לך, ובכלל אינך דיסמצופלן!
- אתה בעצמך לא דיסמצופלן, ואתה בכלל מהחברה המסכיזופרנים! — צעק השני.
- ואתה מפורברס ומאוכזיסטנץ! — צעק הראשון.
- ואתה מדופקט ומקוסמופלט! — צעק השני.
וכך עמדו שני החיילים וצעקו עד שהאיר הבוקר. ומשהאיר הבוקר קמו וחזרו למחנה, כדי לדו"ח את המצב ולהתקנטן.

Некоторые примеры четверного смихута из Танаха

ימי שני חיי אבותי (בראשית מז:ט
תורת נגע צרעת בגד הצמר (ויקרא יג:נט
מסיר לב ראשי עם הארץ (איוב יב:כד
 פרי גדל לבב מלך אשור (ישעיה י:יב
Собрал д-р Пинхас Шлезингер

Сослучайное и присослучайное 2017-03-23 10:08:28

В газете «Давар» в 60-е годы была рубрика «Иврит без слёз», עברית בלי דמעות

Сослучайное и присослучайное 2017-03-20 06:52:13

Посвятительная надпись на книге стихов Яакова Когена, 1938 г., известному грамматику и ревнителю чистоты языка той поры Аврагаму Аврунину.

הֲכִי קֹרָא שְׁמוֹ אַבְרָהָם
וְאַבְרוּנִין קֹרָא?
וְאָב לַמְּדַקְדְקִים נִתָּן
וְלַסּוֹפְרִים – מוֹרָא.

יַדְעָן, בָּקִי, קַב-וְנָקִי,
עוֹמֵד עַל הַמִּשְׁמָר,
יַבְחִין כָּל-צֵל שֶׁל סְטִי וּפְגָם,
כָּל-הֶגֶה רוּחַ זָר.

וְאֵין נִסְתָר מִבְּרַק עֵינוֹ,
וְאֵין מִשִּׁבְטוֹ מָגֵן:
גַּם בְּיָאלִיק לֹא זֻכָּה כֻּלּוֹ,
גַּם – יַעֲקֹב כֹּהֵן.

ת"א, תמוז תרצ"ט.

(На книге надпись: Все стихи в этой книге читаются с произношением страны Израиля (т.е. с ударением на последнем слоге)).

Cемь биньянов

Впервые систему из семи ивритских биньянов сформулировал почти забытый грамматист Прованса Шломо бен Аба Мари ѓа-Ярхи (XIV в.) в книге «Лешон лимудим». (Его отец известен гораздо больше как яростный полемист и противник изучения философии, книга «Минхат кнаот»).
До него была система шести биньянов (минус пуаль и ѓуфаль, но плюс полель (קוֹמֵם) — р.Авраѓам Ибн Эзра, или восьми биньянов (плюс пуаль, ѓуфаль и полель) — Кимхиды: Йосеф, Давид и Моше.

Стоять на своём!

Филолог Ури Меламед рассказывал:
- Когда я был студентом, я пришёл к замечательному учёному Шломо Морагу. Он спросил меня: Как твоя фамилия? — мелАмед, — ответил я. — Как ты можешь? Ты же йеменец! — возмутился проф. Мораг. Ты должен говорить «меламЕд»! Постой-ка, а как ты транскрибируешь свою фамилию латинскими буквами? — Melamed. — Как ты можешь? Ты же йеменец! Где же положенное удвоение среднего корневого, обязательное в нашей традиции? Ты обязан писаться Melammed!
И действительно, Ури Меламмед вместе с товарищами под руководством Шломо Морага много сделал для фиксации и исследования йеменской традиции иврита.

Сослучайное и присослучайное 2017-02-11 15:49:03

Изучая арамейский язык Зоѓара, М.Ц.Кадари в своё время выделил в нём элементы, присущие таргуму Онкелоса, и элементы, присущие языку Вавилонского Талмуда. А палестинских элементов не выделил совсем.
Нынешние арамеисты перепроверили его результаты и утверждают, что даже то, что Кадари относил к Онкелосу, тоже относится к языку Вавилонского Талмуда. Стиль же Зоѓара вполне средневековый. Таким образом, с точки зрения языка Зоѓар является произведением, авторы (сейчас принято говорить об авторах) которого думали на средневековом иврите и мысленно переводили получившееся на арамейский язык Вавилонского Талмуда. Это легко проверить: взять любой отрывок из Зоѓара и слово за словом перевести на иврит. Получится понятный и красивый текст. Ни с одним произведением, изначально написанным по-арамейски, такое не пройдёт.

Smashed in translation

Когда "Поэтику" Аристотеля переводили на арабский, её переводили христиане-сирийцы для арабов-мусульман. В "Поэтике" упоминаются трагедия и комедия. Сирийцы в жизни не видели ни того, ни другого, так как театры были церковью давно похерены, а для арабов эти понятия и вовсе были как для марсиан. Поэтому трагедию — где говорят о высоких чувствах — перевели как "мадх" (панегирическая поэзия), а комедию —  где высмеивают — как "хиджа" (насмешливо-ругательная поэзия).
Потом "Поэтику" с арабского переводили на иврит. А на иврите даже хиджи и мадха не было. Поэтому когда ивритский читатель читал в ספר השיר о שבח "прославлении" и בזיון "позоре", он совершенно не понимал, какое всё это имеет отношение к "искусству пения".
Теперь мифы. Как христианин переведёт для мусульманина слово "миф", такое важное для "Поэтики"? "Хараба", россказни. А еврей, уловив контекст, понял, что это не просто сплетни баб на базаре, а что-то посерьёзнее, и перевёл ספר טפלי — "книга ерунды".

Сослучайное и присослучайное 2017-02-08 07:35:03

На сегодняшней конференции по средневековому ивриту в Академии Лиора Петровер рассказала, что одной из первых еврейских печатных книг — уже в 1480 году! — был библейский словарь Радака. В последующие годы он печатался ещё несколько раз, один раз даже допечатывался спустя год после предыдущего издания. А вот книги Хаюджа и ибн Джанаха, хотя и были давно переведены на иврит, не печатались НИКОГДА до 19 века.
Но не стоит отчаиваться. Ничего не пропало. В грамматических книгах Радака 76% объяснений значений трудных слов — из Ибн Джанаха. При этом прямых упоминаний его имени гораздо меньше. Забавно то, что в комментариях к Танаху Ибн Джанах упоминается ещё меньше (в отличие от комментариев Ибн Эзры, например), а в последнем написанном Радаком комментарии — к Берешит — не упоминается вообще. А джанаховских объяснений в этих комментариях — пруд пруди. Видимо, Радак уже считал их "общей интеллектуальной собственностью".
Радак обрабатывает, сокращает, упрощает сложные грамматические выводы своих предшественников, в общем, делает из трудных для понимания теоретических трактатов хороший учебник и словарь. Благодаря Радаку еврейскую грамматику и узнали в Европе.

Сослучайное и присослучайное 2017-02-02 03:59:16

Очень интересное сочинение — "История Моисея", דברי הימים של משה רבנו. Написано примерно в V-X  веках, где — непонятно, относится к жанру "переписанной Библии". К нему же относится книга Юбилеев, кумранский апокриф Авраама, мидраш "Пиркей де-раби Элиэзер"… Но интересно оно тем, что написано на почти безупречном библейском иврите. Впервые за многие сотни лет. Чем объясняется возвращение интереса к библейскому ивриту, ведь в то же время пишутся многие мидраши на позднем мишнаитском? 

Всё, что вы хотели знать об иврите, но не знали, как это на иврите спросить

19 января, в четверг, Академия языка иврит проводит День открытых дверей. Лекции, экскурсии, встречи с учёными и изобретателями слов, poetry slam в конце. Число мест ограничено (размерами здания), записывайтесь заранее! На некоторые лекции уже сейчас кончились билеты! Так что быстренько по ссылке:
http://hebrew-academy.org.il/%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%96/

Сослучайное и присослучайное 2017-01-09 08:12:16

Лёгкая еврейская загадка
В конце ХIХ века евреи читали на иврите литературное произведение, в котором действовали герои с безукоризненно библейскими именами Рам и Яэль. Что это было?

Сослучайное и присослучайное 2017-01-05 09:29:28

В книге 1834 г. высшую алгебру называли אלגעברה הנשגבה. Красиво!

Сослучайное и присослучайное 2017-01-05 07:35:35

«Алые паруса» Грина переводились на иврит дважды. В 1941 г. вышел перевод Леи Гольдберг, в 1984 г. — перевод Тальи Дай. מפרשי ארגמן. А влияния на ивритскую культуру — ноль без палочки. Поищите מפרשי ארגמן — найдёте только аптеку в Ашдоде. מפרשי הארגמן — никакого эффекта. Ни одного отклика в блогах, форумах, вообще в живой речи. Самые большие корпусы современного иврита, восемьсот миллионов токенов (единиц речи), этого словосочетания не знают.

Сослучайное и присослучайное 2017-01-03 11:18:11

И.Авинери в 50-е гг. редактировал «Календарь израильской кооперации». Там он, разумеется, оттягивался по полной и вёл «уголок иврита». Его статьи вошли потом в יד הלשון. В одной из них он рассказывает, что где бы ни выступал, его всё время спрашивали: как сказать на иврите «фаргинен», радоваться чужому успеху? Некоторые даже, к ужасу Авинери, стали говорить לפרגן. Короче, думал он, думал и где-то в Талмуде нарыл глагол רתה, у которого было близкое значение. Впрочем, оказалось, что Авигдор Ѓамеири ещё до первой мировой войны использовал это слово в этом значении для перевода немецкого gönnen «not to begrudge».
Но для «фаргинер» и «ништ фаргинер» Авинери предлагает простые и известные эквиваленты: טוב עין, רע עין.

О шибболет народный

В мюзикле «Казаблан» есть один языковой нюанс, который был понятен при написании (1966) и уже непонятен сейчас. В песне «Кавод», когда Казаблан совершает выдающееся дело, все кричат ему «Коль ѓа-кавод!» В шестидесятые годы все понимали — значит, лирический герой песни живёт среди «мизрахим», среди восточных евреев. Это междометие одобрения — не родное в иврите. Это калька с арабского كُلّ الاحْتِرَام . Для европейского еврея оно было чуждо. Это «шибболет» еврея из арабских стран.
А сейчас оно в иврите — будто всегда тут было…

Сослучайное и присослучайное 2016-12-18 04:27:07

Все говорят, что к III в. н.э на иврите в стране Израиля уже не говорили. Но почему-то проходят мимо самого очевидного доказательства этого положения. Известная сугия «амар Шмуэль» в Кидушин 70а:
א»ל [רב נחמן]: פורתא דגונדריתא הוא דקא עבידנא, א»ל [רב יהודה]: מי סניא «מעקה» דכתיב באורייתא, או «מחיצה» דאמור רבנן! א»ל: יתיב מר אקרפיטא, א»ל: ומי סני «ספסל» דאמור רבנן, או איצטבא דאמרי אינשי! א»ל: ליכול מר אתרונגא, אמר ליה, הכי אמר שמואל: כל האומר אתרונגא — תילתא ברמות רוחא, או «אתרוג» כדקריוה רבנן, או אתרוגא דאמרי אינשי. אמר ליה: לישתי מר אנבגא, אמר ליה: מי סני «איספרגוס» דקריוה רבנן, או אנפק דאמרי אינשי
Язык Мишны называют в Вавилоне III в. «языком мудрецов», но не «языком народа, евреев, Палестины» и т.д. А ведь наверняка из Палестины в Вавилон приходили не только мудрецы! Таким образом, в середине III в. никто из простых людей на иврите не говорил, и уже сложилась традиция, согласно которой на нём говорят только мудрецы.
Важнее всего – subsellium и isparagus как элементы «языка мудрецов», а не греческого и латыни! Их в Вавилоне вообще не знали.

Ещё один греческий оборот в иврите

Во многих случаях в качестве уважительного начала письма в средневековом иврите (и в современном религиозном) используется что-то вроде כותב אני לכבודך (так в письме на папирусе примерно V в.), כבוד גדולת קדושת (так в письмах гаонов). Самый ранний подобный источник — начало письма: לקדושת חנניה (Йерушалми Недарим 40а, Санѓедрин 19а). А там откуда? Из греческого: аналогично используют отцы церкви слово timiotes.
(Из статьи М.Мишора).

Сослучайное и присослучайное 2016-12-14 07:33:28

И тут до меня дошло, почему во многих грекоязычных свидетельствах первых веков н.э. тексты, записанные по-арамейски, и арамейская речь называются «еврейскими». Потому что слово «арами» и в иврите Талмуда, и в восточном сирийском, и в западном сирийском часто означало «идолопоклонник».

Сослучайное и присослучайное 2016-12-12 10:50:44

Когелет 6:10, позднееврейское служебное слово «ше». Читается שֶׁתַּקִּיף מִמֶּנּוּ, а пишется שהתקיף. Что это за буква ה посредине? А так зачастую писалось это служебное слово, в рукописях мишнаитской литературы есть и שא, и שי, как слитно, так и раздельно. А здесь проявление этой писцовой практики в Танахе. Масореты сделали «кре», чтобы не стали воспринимать этот ה как часть слова.
Сравните על הר ציון ששמם в Эйха 5:18, там пишется одной буквой и слитно с последующим словом.
Спасибо Менахему Кистеру.

Для гебраистов

Количество иврита в Вавилонском Талмуде (не считая цитат из Танаха и из Мишны) — около 50%.
В Иерусалимском Талмуде (не считая цитат) — около 60%.
В Берешит раба (не считая цитат) — около 80%.
В Ваикра раба (не считая цитат) — около 60%.

Сослучайное и присослучайное 2016-11-06 07:53:06

Антонимы бывают контрадикторные и контрарные (и ещё всякие). Внутри-снаружи — контрадикторные, чёрный-белый — контрарные. И вот я пишу для студентов задание: определите, какая антонимия перед вами:
* война — мир
* враг — друг
* гражданин Израиля — гражданин другого государства
В Израиле ответы на эти вопросы интересны и нетривиальны.

Сослучайное и присослучайное 2016-10-25 05:41:31

Как вы думаете, как называется на иврите мешочек для сбора собачьих испражнений? Коробки для таких мешочков с этим названием висят на некоторых гулятельных площадках.
Подсказка: короткое слово составлено на основе двух других ивритских слов.