החברותא בישיבה: מטרותיה ומגבלותיה

This post was written by Синий Вечер on Май 28, 2017
Posted Under: Без рубрики
ביום ד' ה-7.6.17 בשעות 14:30-16:00 בחדר 459, בית-הספר לחינוך. האוניברסיטה העברית
תוצג עבודתם של פרופ' ברוך שוורץ ודר' צבי בקרמן, מבית הספר לחינוך ע"ש שלמה (סימור) פוקס, האוניברסיטה העברית בירושלים

נושא ההרצאה:

"חיפוש שיטה כמטרה בולטת בלימוד בחברותא בישיבות חרדיות"

מהזווית של חקר התלמוד, ירצה הפרופ' מנחם כהנא, החוג לתלמוד, האוניברסיטה העברית בירושלים

נושא ההרצאה:

"החברותא בישיבה: מטרותיה ומגבלותיה"

Comments are closed.