К текущему моменту

This post was written by Синий Вечер on Ноябрь 19, 2015
Posted Under: Без рубрики

Эфраима Сидона я вообще не люблю за издевательство над религиозными людьми в Израиле в одной из детских книг. Но у него много хороших книг и стихов. Вот одно из стихотворений:
אפרים סידון
השירון על המשברון
 
עכשיו אני שקט, עכשיו אני רגוע,
עכשיו הבנתי את הרעיון.
ראש הממשלה את העובדות הבהיר לי –
הוא הסביר את הדברים בהיגיון.
כלומר, כלום לא קרה בינינו
ואין סיבה להיכנס לדיכאון,
זה לא משבר, זה לא משבר, חבר’ה,
זה רק משברון.
פחות אפילו, בעצם רק משברצ’יק,
סך הכול משברניו קטנטון.
משברל’ה, משברל’ה, צה החוצה
וזה לא אסון.
וזה לא היה ראשון,
וזה לא יהיה אחרון –
סתם כמו שאמר ראש ממשלתנו,
משברון.
*
אמנם זה יכול להביא לאיזה מתח,
אבל אל פחד, זה יהיה בעצם
רק מתחון,
ובעקבותיו איזה עימות קטן,
כזה עימות’לה כזה,
עימותון.
עימותניו, עימות’לה,
עם יריות, פגזים ואש,
וחיילינו אל מול האויב.
חובש! חובש!
אבל לא צריך בכלל להתרגש!
כי לא מדובר חס וחלילה
במלחמה אימתנית,
אלא רק במלחמון כזה כאילו,
כזאת מין מלחמונת פצפונית.
*
מלחמל’ה, מלחמניו,
לא דברים רציניים,
אפילו שפה ושם
יהיו ודאי גם פצועונים.
פצועימניו, פצועימל’ך,
לא דבר גדול.
כולו כולו פצועימצ’יקים –
זה הכול.
ובעניין אבידות ממש,
אז לידיעת המעוניינים,
לא מדובר כמובן בקרבנות –
אלא רק בקרבנונים.
או קיי, זה לא פסגת האושר
ובוודאי זה לא נעים,
אבל לצערנו יש לצפות
גם להרוגונים.
שם הרוגון, פה הרוגון,
ועוד הרוגון.
כי לא מדובר במשבר, חס וחלילה,
רק במשברון.

9.05.97

Comments are closed.