פ חקת

This post was written by Синий Вечер on Июнь 28, 2015
Posted Under: Без рубрики

למה הקב"ה לא רצה שמשה רבינו ע"ה והדור שיצא ממצרים יכנסו לא"י? בשביל דורות הבאים שיהיו בגלות, שלא יגידו שרק הנבאי שדיבר עם הקב"ה פנים אל פנים יכול להכניס רק אנשים שקיבלו התורה

кто-нибудь знает источник этой драши?

Comments are closed.