ירושלמי, סוטה א:ח

This post was written by michaelk.jerusalem@gmail.com on Июнь 11, 2013
Posted Under: Без рубрики

כתוב אחד אומר וישפוט את ישראל מ' שנה. וכתוב א' אומר (שם) והוא שפט את ישראל ך' שנה. אמר ר' אחא מלמד שהיו הפלשתים יראים ממנו ך' שנה לאחר מותו כדרך שהיו יראים ממנו ך' שנה בחייו

Comments are closed.